Category Archives: Tin xuất bản

​Hãy “vào sân” cùng với sách khoa học

TT - Dường như người Việt Nam lâu nay không chú ý lắm đến việc

Tờ khai đăng ký quyền tác giả

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        Độc lập - Tự

Thủ tục đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

Vai trò của các sản phẩm trí tuệ trong cuộc sống không ngừng gia tăng,

Di dời cơ sở in ra khỏi khu vực dân cư trước năm 2025

 . . .Ảnh minh họa - Nguồn Internet (Mic.gov.vn) - Tại dự thảo Thông tư quy định