Ảnh minh họa – Nguồn Internet

(Mic.gov.vn) – Tại dự thảo Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ Quy định về hoạt động in, Bộ Thông tin và Truyền thông đã đề xuất lộ trình di dời cơ sở in ra khỏi khu vực dân cư.

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 32 Nghị định số 60/2014/NĐ-CP, cơ sở in hoạt động trong khu dân cư trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành (1/11/2014) phải di dời ra ngoài khu dân cư trước năm 2025.

 

Dự thảo nêu rõ lộ trình di dời được thực hiện như sau: Cơ sở in phun khổ trên A0, in lưới (lụa) bằng máy phải di rời ra khỏi khu dân cư trước năm 2016. Cơ sở in offset, ống đồng, flexo hoạt động độc lập từng công đoạn chế bản, in, gia công sau in phải di chuyển ra khỏi khu vực dân cư trước năm 2020. Cơ sở in offset, ống đồng, flexo hoạt động từ hai công đoạn trở lên (chế bản/in; in/gia công sau in; chế bản/gia công sau in) phải di chuyển ra khỏi khu vực dân cư trước năm 2025.

Dự thảo cũng nêu rõ quy định về mặt bằng sản xuất cơ sở chế bản, in, gia công sau in ngoài khu vực dân cư. Cụ thể, cơ sở chế bản, in offset, in phun khổ trên A0, in lưới (lụa) bằng máy và gia công sau in phải có khoảng cách tối thiểu 100 mét tính từ địa điểm đặt máy tới khu vực dân cư. Cơ sở in ống đồng, flexo phải có khoảng cách tối thiểu 200 mét tính từ địa điểm đặt máy tới khu vực dân cư. Cơ sở chế bản, in và gia công sau in nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất và khu có điều kiện, tiêu chuẩn tương đương thì thực hiện theo quy định của khu đó.

Đăng ký sử dụng máy photocopy màu

Theo dự thảo, trước khi sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu phải đăng ký máy với Sở Thông tin và Truyền thông sở tại. Hồ sơ đăng ký gồm: Đơn đề nghị đăng ký sử dụng máy theo mẫu quy định; bản sao có chứng thực giấy phép nhập khẩu máy do Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp; bản sao có chứng thực giấy tờ đảm bảo tư cách pháp nhân của cơ quan, tổ chức; bản sao có chứng thực hợp đồng và hóa đơn mua máy; đơn đề nghị chuyển nhượng có xác nhận của Sở Thông tin và Truyền thông nơi đăng ký máy (đối với máy đã đăng ký sử dụng).

Việc chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu cũng phải có hồ sơ gửi đến Sở Thông tin và Truyền thông nơi đã đăng ký máy đó. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn chuyển nhượng máy, Sở Thông tin và Truyền thông phải xác nhận vào đơn chuyển nhượng, cập nhật thay đổi đăng ký máy trong dữ liệu quản lý, trường hợp không xác nhận phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Bên cạnh đó, cơ quan, tổ chức sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu khi thanh lý phải có văn bản thông báo đến Sở Thông tin và Truyền thông nơi đã đăng ký máy đó, đồng thời nộp lại giấy xác nhận đăng ký máy.

Bộ Thông tin và Truyền thông đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên website của Bộ.

Tuệ Văn – VGP News

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *