Tìm giải pháp đẩy mạnh truyền thông phát triển văn hóa đọc

Lần đầu tiên có một cuộc gặp “bàn tròn” giữa những người làm xuất bản

Mạnh tay với sách giả, sách lậu

Một trong những mục tiêu trong nhiệm kỳ mới mà Hội Xuất bản Việt Nam

Sách nói – động lực số hóa ngành xuất bản trong thời đại 4.0

Không nằm ngoài xu thế phát triển của các xuất bản phẩm điện tử trên

Phát triển xuất bản theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiện đại hóa

Thứ nhất, trong những năm chiến tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc và khoảng

Chú trọng phát triển văn hóa đọc và chuyển đổi số

Ngày 12/7, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Hội Xuất bản Việt

Thúc đẩy văn hóa đọc phát triển mạnh mẽ hơn nữa

Năm 2022 được coi là một năm khá thành công của ngành xuất bản khi

Hướng tới một nền xuất bản vững mạnh, vươn ra quốc tế

Hướng tới một nền xuất bản vững mạnh, vươn ra quốc tế Ngày 12/7, Hội

TUYỂN DỤNG

Với nhu cầu phát triển thị trường trong lĩnh vực in tem chống sách giả,

Khai mạc Triển lãm sách Khoa học và Công nghệ năm 2023

Sự kiện diễn ra trong 5 ngày từ ngày 15 đến 19-5-2023 tại trụ sở