Chào mừng bạn đến với Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

Trần Thanh Vân

Người đăng: Admin |
Phòng tổng hợp và quản lý xuất bản |

07/09/2021

Trần Thanh Vân

Nguyễn Huy Tiến

Người đăng: Admin |
Ban biên tập |

06/09/2021

Nguyễn Huy Tiến

Trương Thanh Sơn

Người đăng: Admin |
Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh |

06/09/2021

Trương Thanh Sơn

Phạm Thị Mai

Người đăng: Admin |
Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh |

06/09/2021

Phạm Thị Mai

Nguyễn Trọng Hoàng

Người đăng: Admin |
Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh |

06/09/2021

Nguyễn Trọng Hoàng

Nguyễn Thị Cẩm Lệ

Người đăng: Admin |
Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh |

06/09/2021

Nguyễn Thị Cẩm Lệ

Nguyễn Mạnh Hùng

Người đăng: Admin |
Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh |

06/09/2021

Nguyễn Mạnh Hùng

Ngô Hoàng Quân

Người đăng: Admin |
Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh |

06/09/2021

Ngô Hoàng Quân

Mai Thị Nguyệt Ánh

Người đăng: Admin |
Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh |

06/09/2021

Mai Thị Nguyệt Ánh

Cơ cấu tổ chức

Người đăng: Admin |
Giới thiệu |

06/09/2021

Cơ cấu tổ chức Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật:.1.Phòng Kế hoạch - Tổng hợp.2.Ban Biên tập.3.Phòng Thiết kế - Chế bản - In.4.Phòng Tài chính - Kế toán.5.Trung tâm Phát hành sách và văn hóa phẩm khoa học và kỹ thuật.6.Chi nhánh Nhà xuất bản tại thành phố Hồ Chí Minh