Đọc thử

Giáo tình kế toán quản trị

58,000

Năm XB: 2012

Tác giả:

Loại sách:

Quốc gia:

KT bìa: 16x24

Mã IBSN: 8935048920695

Mã IBSN Điện tử:

Xã hội càng phát triển thì nhu cầu thông tin ngày càng trở nên quan trọng và phong phú. Hiện nay thông tin được xem như là một yếu tố trực tiếp của sản xuất  kinh doanh. Trong doanh nghiệp, kế toán không chỉ là công việc tính toán, ghi chép thuần túy về tài sản, nguồn vốn và quá trình tuần hoàn của tài sản, mà còn là bộ phận chủ yếu của hệ thống thông tin, là công cụ thiết yếu để quản lý doanh nghiệp. Chính vì vậy kế toán doanh nghiệp mới được chia thành hai nhánh là kế toán tài chính và kế toán quản trị.

Bình luận

SÁCH NỔI BẬT

BỘ SƯU TẬP SÁCH HAY