hát biểu tại buổi làm việc giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội), Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Trần Hồng Thái mong muốn, Liên hiệp Hội đặt hàng nhóm nghiên cứu, khoán sản phẩm, đề xuất giải pháp chuyển đổi nhằm tháo gỡ khó khăn về tài chính, kết nối các hệ sinh thái KH&CN; tiếp tục là cầu nối giữa Bộ KH&CN, các đơn vị từ trung ương đến địa phương, các nhà khoa học, doanh nghiệp và người dân tạo nên một “mái nhà KH&CN” vững mạnh, phát triển.
Đoàn chủ tịch điều hành buổi làm việc
Ngày 23/4/2024, tại Hà Nội, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi thăm và làm việc với Liên hiệp Hội.
Thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng, nhà nước với trí thức KH&CN
Báo cáo kết quả hoạt động và tình hình đội ngũ trí thức của Liên hiệp Hội, đồng chí Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội cho biết, sau hơn 40 năm xây dựng và phát triển, đến nay Liên hiệp Hội đã hình thành hệ thống tổ chức từ Trung ương đến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đúng tinh thần Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X và Điều lệ của Liên hiệp Hội được Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn.
Đến nay, Liên hiệp Hội đã trở thành một tổ chức chính trị – xã hội lớn mạnh được xếp trong số 30 hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương, với 156 hội thành viên, trong đó có 93 hội ngành toàn quốc và 63 liên hiệp hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; thành lập 560 tổ chức KH&CN; thành lập cơ quan báo, tạp chí, 1 nhà xuất bản, 1 quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật; đã tập hợp, thu hút được khoảng 3,7 triệu hội viên, trong đó có khoảng trên 2,2 triệu trí thức, chiếm khoảng 32,5% số trí thức trong cả nước.
Các đại biểu tham dự buổi làm việc.
Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, Liên hiệp Hội đã thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với trí thức KH&CN; liên tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động KH&CN, thu hút hàng trăm triệu USD từ tổ chức quốc tế, doanh nghiệp trong triển khai hàng nghìn dự án, đóng góp phát triển kinh tế – xã hội địa phương, nhất là vùng sâu, xa. Ngoài ra, việc tôn vinh trí thức thông qua các giải thưởng, hội thi với hàng nghìn công trình, giải pháp kỹ thuật sáng tạo được ứng dụng hiệu quả trong đời sống, tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng. Qua đó, ngày càng khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của đội ngũ trí thức KH&CN nước nhà; góp phần ổn định tình hình chính trị tư tưởng trong đội ngũ trí thức; góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch Liên hiệp Hội Phan Xuân Dũng cũng bày tỏ những khó khăn, thách thức hiện nay của Liên hiệp Hội trong việc thực hiện cụ thể các chủ trương đường lối của Đảng và việc thể chế hóa các văn bản chỉ đạo của Đảng, qua đó đề xuất một số kiến nghị để Liên hiệp Hội hoạt động hiệu quả hơn, ngày càng trở thành tổ chức vững mạnh của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam.
Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Phan Xuân Dũng báo cáo kết quả hoạt động của Liên hiệp Hội.
Tham dự và phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Hồng Thái cho biết, Liên hiệp Hội có vai trò quan trọng, là hạt nhân kết nối hệ sinh thái KH&CN, kết nối trí thức giữa các thế hệ với nhau. Thứ trưởng Trần Hồng Thái mong muốn, Liên hiệp Hội cùng thảo luận đặt hàng nhóm nghiên cứu, khoán sản phẩm, đề xuất giải pháp chuyển đổi nhằm tháo gỡ khó khăn về tài chính, kết nối các hệ sinh thái KH&CN; tiếp tục là cầu nối giữa Bộ KH&CN, các đơn vị từ trung ương đến địa phương, các nhà khoa học, doanh nghiệp và người dân tạo nên một “mái nhà KH&CN” vững mạnh, phát triển.
Cũng theo Thứ trưởng Trần Hồng Thái, Dự thảo Chiến lược quốc gia phát triển đội ngũ trí thức đến năm 2030 được Thủ tướng giao Bộ KH&CN chủ trì nghiên cứu xây dựng từ năm 2022, đến nay đã được lấy ý kiến các bộ, ngành. Chiến lược được kỳ vọng sẽ đề xuất nhiệm vụ và giải pháp đột phá nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, đồng thời tận dụng những cơ hội và điều kiện thuận lợi sẵn có, chủ động đối mặt với những thách thức đặt ra đối với đội ngũ trí thức Việt Nam. Qua đó, phát huy sức mạnh của đội ngũ trí thức trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần thực hiện thành công Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội đến năm 2030.
Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Hồng Thái phát biểu tại buổi làm việc.
Coi trọng thu hút, tập hợp, đoàn kết trí thức
Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi nhằm làm rõ những kết quả cũng như những đóng góp của đội ngũ trí thức và Liên hiệp Hội đối với sự phát triển đất nước; đồng thời nêu lên những khó khăn, điểm nghẽn trong thực hiện các nhiệm vụ về KH&CN; kiến nghị, đề xuất nhằm tạo điều kiện để đội ngũ trí thức, Liên hiệp Hội ngày càng phát triển.
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương, đánh giá cao những thành tựu của đội ngũ trí thức Liên hiệp Hội trong hơn 40 năm qua. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, thời gian tới, đứng trước những vấn đề về an ninh truyền thống, phi truyền thống của thế giới, khu vực và trong nước; sự phát triển của công nghệ mới, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo… lãnh đạo Liên hiệp Hội và các nhà khoa học cần quán triệt, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII về xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ trí thức; về công nghiệp hóa, hiện đại hóa, về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Đặc biệt luôn coi trọng công tác thu hút, tập hợp, đoàn kết trí thức, nhất là trí thức trẻ, trí thức là người Việt Nam ở nước ngoài, phát triển tổ chức, phát triển hội viên, làm cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị với đội ngũ trí thức; tăng cường công tác xây dựng Đảng, nhất là về chính trị, tư tưởng, đạo đức trong Đảng đoàn Liên hiệp Hội và các hội thành viên; xây dựng tổ chức đảng vững mạnh trong các hội trí thức, đóng vai trò nòng cốt chính trị trong hoạt động của Hội; chú trọng nâng cao tính thực chất, hiệu quả phối hợp trong các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nghiên cứu khoa học, tư vấn, phản biện, giám định xã hội, quản lý hoạt động báo chí, xuất bản…
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các bộ, ban, ngành, trong đó có Bộ KH&CN phối hợp ban hành Chiến lược quốc gia về đội ngũ trí thức nhằm khơi thông điểm nghẽn và hoàn thiện cơ chế chính sách, nghiên cứu cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết về phát triển đội ngũ trí thức; đặc biệt chú trọng vai trò hội nhập quốc tế, đi tắt đón đầu thành tựu KH&CN từ các nước tiên tiến.
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ tin tưởng và kỳ vọng, Liên hiệp Hội nói riêng, đội ngũ trí thức nói chung sẽ có những bước phát triển mới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước ngày càng phát triển.
Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm.
Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN