Author Archives: NXB KHKT

Mua bán bản quyền sách trong thời Covid-19

Đại dịch Covid-19 khiến nhiều đơn vị xuất bản giảm bớt số lượng sách mua

Làm thế nào để giảm thiểu tình trạng đạo văn ?

Có thể nói đạo văn không phải câu chuyện mới mẻ trong đời sống văn

XÂY DỰNG THÀNH PHỐ THÔNG MINH KHÔNG RÀO CẢN CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT – ĐỂ HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Xây dựng thành phố thông minh không rào cản cho người khuyết tật - Để

Những mô hình khuyến đọc trên thế giới

Nhiều tủ sách, thư viện công cộng được lắp đặt trên đường phố. Cùng đó,

Mới ra mắt : Sổ tayThương mại hóa +

Cuốn Sổ tay Thương mại hoá+ được chương trình Aus4Innovation cho ra mắt trực tuyến

YÊU CẦU KỸ THUẬT BẢN THẢO ĐÁNH MÁY CHO SÁCH VÀ TẠP CHÍ CỦA NHÀ XUẤT BẢN

YÊU CẦU KỸ THUẬT BẢN THẢO ĐÁNH MÁY CHO SÁCH VÀ TẠP CHÍ CỦA NHÀ XUẤT

Chuyên mục : Chân dung những Nhà Khoa học Vĩ đai nhất trong lịch sử đã làm thay đổi cả thế giới ( Phần 2)

Albert Einstein (1879-1955) Sinh ra vào năm 1879 tại Ulm, nước Đức, Einstein được coi là

Chuyên mục : Chân dung những Nhà Khoa học Vĩ đai nhất trong lịch sử đã làm thay đổi cả thế giới ( Phần 1)

Ngay từ khi xuất hiện trên Trái đất, con người luôn có tham vọng chinh

Ngành xuất bản thu gần 3.000 tỷ đồng năm 2021

Vượt lên những thách thức bởi đại dịch trong năm 2021, các nhà xuất bản