LÀM THẾ NÀO ĐỂ THƯƠNG MẠI HOÁ+ CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ?

Để hỗ trợ Việt Nam tiến đến gần hơn các mục tiêu và cam kết phát triển bền vững, cuốn sách "Sổ tay Thương mại hoá+" Nâng cao tác động tích cực của nghiên cứu khoa học và công nghệ thông qua con đường thương mại hoá được xây dựng với sự phối hợp của Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ (Natec) chịu trách nhiệm chủ trì Chương trình Thương mại hoá Quốc Gia và Tổ chức nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Khối thịnh vượng chung (CSIRO) là cơ quan nghiên cứu ứng dụng quốc gia Úc; và Tập đoàn IIG chuyên về thương mại hoá và đổi mới sáng tạo của Úc.

z3307618506866_9bb5da9e3d2b4083a7a82b0b4ee6583c   Ảnh chụp tại Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam ( nguồn : FB Australian Embassy, Vietnam)

Cuốn Sổ tay Thương mại hoá+ được chương trình Aus4Innovation cho ra mắt trực tuyến năm 2021 nay đã được gửi bản in đến các trường đại học và viện nghiên cứu trên cả nước, giúp các đơn vị này đẩy mạnh tính thực tiễn trong nghiên cứu khoa học.

 “Sổ tay Thương mại hóa+” là một tài liệu hướng dẫn, hỗ trợ các nhà khoa học, viện nghiên cứu, trường đại học và những bên liên quan nhằm nhanh chóng đưa các kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ vào sản xuất, kinh doanh, góp phần tạo động lực mới để phát triển kinh tế dựa vào khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. "Sổ tay thương mại hóa +"được xây dựng dựa trên các nguyên tắc cơ bản với trọng tâm phát triển bền vững, cuốn sổ tay không chỉ hướng đến kết quả kinh tế (lợi nhuận) mà còn tính đến cả yếu tố xã hội (con người) và môi trường. Các nguyên tắc này được mô tả rõ ngay từ bước đầu tiên của tiến trình Thương mại hóa+ và được lồng ghép trong các bước của Sổ tay, nhằm nâng cao nhận thức cho người sử dụng.

Mời bạn đọc và tải về Sổ Tay Thương Mại Hóa tại đây

Link tìm hiểu : https://thuongmaihoaplus.org/

Link đọc sách ;

Sổ tay Thương mại hóa + bản tiếng Việt

Sổ tay Thương mại hóa + bản tiếng Anh

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *