Đọc thử

Hướng dẫn thiết kế lắp đặt điện theo tiêu chuẩn quốc tế IEC

Đã bán: 1

196,000

Năm XB: 2020

Tác giả:

Loại sách:

Quốc gia:

KT bìa: 19x27

Mã IBSN: 9786046717300

Mã IBSN Điện tử:

Sách tái bản lần thứ 3, có chỉnh sửa và cập nhật! 

Bình luận

SÁCH NỔI BẬT

BỘ SƯU TẬP SÁCH HAY