Đọc thử

Hướng dẫn thiết kế hệ thống điều hòa không khí

Đã bán: 1

199,000

Năm XB: 2018

Tác giả:

Loại sách:

Quốc gia:

KT bìa: 16x24

Mã IBSN: 978-604-67-1139-1

Mã IBSN Điện tử:

Cuốn sách là tài liệu hữu ích cho sinh viên ngành lạnh và điều hòa không khí, giáo trình cũng rất bổ ích cho các cán bộ kỹ sư các ngành khác có liên quan tới điều hòa không khí trong việc tìm hiểu, lựa chọn, tính toán, thiết kế cũng như lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị lạnh và các hệ thống điều hòa không khí …

 

Cuốn sách Hướng dẫn thiết kế hệ thống điều hòa không khí, in lần thứ 5 có bổ sung và sửa chữa. 

Bình luận

SÁCH NỔI BẬT

BỘ SƯU TẬP SÁCH HAY