Đọc thử

Gia công cắt gọt trên máy công cụ

130,000

Năm XB: 2011

Tác giả:

Loại sách:

Quốc gia:

KT bìa: 19x27 cm

Mã IBSN:

Mã IBSN Điện tử:

LỜI NÓI ĐẦU

            Với sự phát triển của nhà khoa học và công nghệ, những quá trình gia công vật liệu tiên tiến đã được sử dụng.Tuy nhiên cho đến nay, gia công cắt gọt vật liệu mà chủ yêu là kim loại vẫn chiếm tỉ lệ cao trong qua trình sản suất từ nguyên liệu đến sản phẩm. Việc nâng cao mức độ cơ khí hoa và tự động hóa là  phương hướng chủ yếu trong ngành chế tạo máy hiện nay ở nước ta.Để giúp sinh viên cơ khí thuộc các hệ đào tạo có thêm tài liệu học tập và tham khảo khi các trường đại học đang chuyển từ đào tạo niên chế sang tín chỉ, nhóm tác giả đã biên soạn cuốn sách mang tên Gia công cắt gọt trên máy công cụ.

            Trên cơ sở kế thừa truyền thống trong lĩnh vực chế tạo máy ở Việt Nam, nhóm tác giả đã tham khảo các tài liệu mới trong và ngoài nước, cùng với những kiến thức đã được tích lũy trong thời gia tham gia sản xuất, giảng dạy và nghiên cứu để đưa vào cuốn sách những nội dung mới.

            Tài liệu được biên soạn nhằm cung cấp kiến thức về nguyên lý cắt gọt, các vật liệu mới, cũng như nguyên lý hoạt động, cấu tạo của các loại máy cắt kim loại từ cổ điển đến hiện đại đang được dùng ở Việt Nam.

            Trong quá trình biên soạn, chúng tôi đã nhận được sự giúp đỡ của đồng nghiệp, các em sinh viên.Nhóm tác giả đặc biệt cảm ơn PGS. Hoàng Tùng, PGS. Trần Thành đã có những  ý kiến đóng góp quý báu cho bản thảo.

            Sách cũng được dùng cho cán bộ nghiên cứu, kỹ sư thiết kế, trong thợ cơ khí bậc cao để tham khảo.

            Với nguồn tư liệu hết sức phong phú, tuy nhiên biên soạn chưa khai thác đượ chế, mặt khác do nhiều yếu tố khác nhau nên việc thiếu sót là không thể tránh khỏi.Chúng tôi mong nhận được những  ý kiến đóng góp của độc giả và động nghiệp.Các  ý kiến đóng góp xin gửi về Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 70 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.Hoặc theo địa chỉ: thang-dwe@mail.hut.edu.vn.

                                                                                                            Các tác giả

MỤC LỤC

Lời nói đầu

Mở đầu: Gia công cắt gọt trên máy công cụ

Chương 1.Những khái niệm cơ bản

Chương 2.Cơ sở vật lý và cơ học của quá trình cắt gọt

Chương 3.Nguyên lý cấu tạo máy công cụ

Chương 4.Gia công trên máy tiện

Chương 5.Gia công trên máy khoan –doa

Chương 6.Gia công trên máy phay

Chương 7.Gia công trên máy chuyển động thằng

Chương 8.Gia công bằng cào xước trên máy mài

Chương 9.Gia công bánh răng

Bình luận

SÁCH NỔI BẬT

BỘ SƯU TẬP SÁCH HAY