Đọc thử

Cơ học

75,000

Năm XB: 2011

Tác giả:

Loại sách:

Quốc gia:

KT bìa: 19x27 cm

Mã IBSN:

Mã IBSN Điện tử:

LỜI NÓI ĐẦU

            Vật lý đại cương – với phần mềm đầu tiên là Cơ học, đã được thừa nhận như những kiến thức Vật lý cơ bản và kinh điển nhất trong chương trình đào tạo cho sinh viên các trường Đại học khối Khoa học tự nhiên, Kỹ thuật và Công nghệ.

            Nếu như vật lý nghiên cứu các quy luật chi phối sự biến diễn của toàn vũ trụ thì những quy luật của Cơ học đóng vai trò rất quan trọng và gần gũi với cuộc sống của chúng ta. Nghiên cứu sự đa dạng, vô cùng phong phú của các hiện tượng tự nhiên bạn có thể nghĩ rằng Vật lý nói chung và cơ học nói riêng phải bao gồm một số lượng khổng lồ các khái niệm và định luật. Thật ra vấn đề không phải thế.Vật lý và cơ học dựa trên một số tương đối ít các ý tưởng cơ bản để mô tả và tìm ra các quy luật vận động vật lý của tự nhiên, từ đó xây dựng một cái nhìn chặt chẽ và nhất quán về Vũ trụ.Đặc biệt những quy luật vận động cơ có những áp dụng rất cụ thể và hiệu quả các bài toán thực tế trong mọi lĩnh vực.

            Trên cơ sở những cuốn sách đã viết rất hay về Cơ học, trong giáo trình này chúng tôi muốn nhấn mạnh đến cách tiếp cận những kiến thức kinh điển của vật lý bằng phương pháp toán học (sự mô hình hóa các hiện tượng, sử dụng phép tinh vi – tích phân để giải các bài toán vật lý…), đồng thời bổ sung và sắp xếp lại nội dung một số chương. Ngoài ra, trong một số phần đọc thêm (không bắt buộc), chúng tôi đưa vào các chứng minh chặt chẽ về mặt toán học để các bạn tham khảo, nhằm soi sáng các khái niệm cụ thể ở các chương sau. Đồng thời, hy vọng điều đó cũng trợ giúp phần khi cần tính toán cho các cơ hệ chất điểm của Newton và cơ học vật rắn.

            Trong phần Thuyết tương đối, hệ thức Einstein Eo = mc2 được xây dựng không thông qua khái niệm khối lượng tương đối tính, mặc dù có thể hơi vượt quá khuôn khổ của Vật lý đại cương. Các TEST và bài tập cuối mỗi chương nhằm giúp các bạn tự kiểm tra, đánh giá nhanh những nội dung và kỹ năng chính trong chương đó.Riêng các chương Dao động cơ và Sóng cơ sẽ được đưa vào phần Dao động – Sóng trong mỗi tập khác để phù hợp với chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ.

            Cuốn sách này dự kiến sẽ được chuyển thành Giáo trình điện tử, trong đó các nội dung cơ bản được trình bày khá ngắn gọn kết hợp với các thí nghiệm mô phỏng để bạn đọc có thể tiếp cận và giao diện trực tiếp, đơn giản hơn.

            Vì đây là lần xuất bản đầu tiên nên cuốn sách khó tránh khỏi thiếu sót, chúng tôi mong nhận được những ý kiến phê bình, nhận xét và đóng góp xây dựng từ các bạn để lần xuất bản sau được tốt hơn.

 

                                                                                                Tácgiả

MỤC LỤC

Lời mở đầu

Mở đầu

Chương 1.Động lực chất điểm

Chương 2.Động lực học chất điểm

Chương 3.Lý thuyết tương đối

Chương 4.Động lực học hệ chất điểm chuyển động của vật rắn

Chương 5.Công và năng lượng

Chương 6.Trường hấp dẫn

Phụ lục

Tài liệu tham khảo

Bình luận

Tin tức mới nhất

Tìm giải pháp đẩy mạnh truyền thông phát triển văn hóa đọc

Lần đầu tiên có một cuộc gặp “bàn tròn” giữa

Mạnh tay với sách giả, sách lậu

Một trong những mục tiêu trong nhiệm kỳ mới mà

Sách nói – động lực số hóa ngành xuất bản trong thời đại 4.0

Không nằm ngoài xu thế phát triển của các xuất

Phát triển xuất bản theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiện đại hóa

Thứ nhất, trong những năm chiến tranh giải phóng và bảo

Chú trọng phát triển văn hóa đọc và chuyển đổi số

Ngày 12/7, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại

SÁCH NỔI BẬT

189,000

LỜI NÓI ĐẦU Hiện nay, trong nền kinh tế của nƣớc ta sử dụng rất nhiều các hệ thống lạnh. Trong công nghiệp có các hệ thống lạnh ở nhà máy bia, nhà máy nƣớc ngọt, nhà máy chế biến thủy sản, các nhà máy đông lạnh thực phẩm, nhà máy đồ hộp, nhà máy sản xuất nƣớc đá… Trong dân dụng, phổ biến nhất là các hệ thống lạnh điều hòa không khí, các kho chứa thuốc, sinh phẩm trong y tế, tủ lạnh gia đình, tủ lạnh thƣơng nghiệp, siêu thị… Cuốn sách Kỹ thuật lạnh đƣợc biên soạn và xuất bản lần này là kết quả đúc rút kinh nghiệm của nhiều năm giảng dạy, cùng với quá trình thiết kế, thi công và lắp đặt nhiều hệ thống lạnh khác nhau trên mọi miền đất nƣớc của các tác giả. Vì vậy, các kiến thức đƣợc đƣa vào cuốn sách rất phù hợp với các sinh viên và kỹ sƣ Kỹ thuật Nhiệt – Lạnh nƣớc ta. Các tác giả hy vọng cuốn sách sẽ đáp ứng đƣợc các yêu cầu về đào tạo kỹ sƣ ngành Kỹ thuật Nhiệt – Lạnh ở các trƣờng đại học kỹ thuật và là tài liệu tham khảo tốt cho các kỹ sƣ đang vận hành, thiết kế các hệ thống lạnh công nghiệp hiện nay. Sách không chỉ trình bày các cơ sở lý thuyết, tính toán thiết kế các thiết bị, hệ thống lạnh mà còn trình bày các bản vẽ, cấu tạo tƣơng đối chi tiết của các thiết bị của hệ thống lạnh đang đƣợc sử dụng hiện nay. Cuốn sách là công trình chung, đƣợc các tác giả đồng chủ trì xuất bản và phân công biên soạn các chƣơng cụ thể nhƣ sau: - GS.TS. Đinh Văn Thuận biên soạn các chƣơng 1, 2, 3, 4 và 5. - PGS.TS. Võ Chí Chính biên soạn các chƣơng 6, 7, 8, 9 và 10. Mọi nhận xét góp ý xin gửi về: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật Địa chỉ: Số 70 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội CÁC TÁC GIẢ

188,000

1.034

BỘ SƯU TẬP SÁCH HAY