Đọc thử

Design Thinking for Strategic Innovation

280,000

NXB:

Năm XB:

Tác giả:

Loại sách: Sách In

Quốc gia: Việt Nam

KT bìa: 21 x 21

Mã IBSN: 978-604-67-2515-2

Mã IBSN Điện tử:

KINH DOANH NHƯ THƯỜNG LÀ CHO XONG, như thường lệ, nó không còn tác dụng

• Khi đổi mới công nghệ đã tăng tốc, mỗi con người, cộng đồng và tổ chức được kết nối hơn bao giờ hết. Chúng ta nói chuyện nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn và kỳ vọng nhiều hơn. Điều này đã thay đổi cách thức hoạt động của các doanh nghiệp

• Chúng tôi không muốn những thứ bỏ đi. Chúng tôi muốn đạt được những gì còn thiếu vào những thời điểm xác định và ở mức kỳ vọng. Trong môi trường này, cách điều hành kinh doanh truyền thống không còn hiệu quả nữa.

• Bạn cần phải suy nghĩ khác đi. TƯ DUY THIẾT KẾ CHO ĐỔI MỚI SÁNG TẠO CHIẾN LƯỢC giải thích cách tìm ra giải pháp sáng tạo cho các vấn đề phức tạp. Với những ví dụ thực tế được áp dụng trong các ngành công nghiệp khác nhau, cuốn sách này là một hướng dẫn cần thiết cho bất kỳ ai muốn sử dụng thiết kế như một công cụ để giải quyết vấn đề. Nó cung cấp một phương pháp để chuyển đổi văn hóa kinh doanh. BẠN SẼ HỌC: • Cách áp dụng tư duy thiết kế vào việc lập kế hoạch dài hạn;

• Tại sao mọi nhà lãnh đạo trong tương lai cần phải là một nhà tư duy thiết kế giỏi;

• 10 nguyên tắc xác định lại quản lý kinh doanh; • Khung tư duy thiết kế được tạo ra để đối mặt với tám thách thức mà mọi doanh nghiệp gặp phải; • Làm thế nào để tạo ra văn hóa tư duy thiết kế trong công ty của bạn.

Thuê các nhà tư duy thiết kế là chưa đủ. Ý tưởng là thiết lập tư duy thiết kế trong DNA của tổ chức bạn. Cách mạng hóa cách bạn đối mặt với các vấn đề để giải quyết những thách thức trong công ty của bạn.

Bình luận

Tin tức mới nhất

Tìm giải pháp đẩy mạnh truyền thông phát triển văn hóa đọc

Lần đầu tiên có một cuộc gặp “bàn tròn” giữa

Mạnh tay với sách giả, sách lậu

Một trong những mục tiêu trong nhiệm kỳ mới mà

Sách nói – động lực số hóa ngành xuất bản trong thời đại 4.0

Không nằm ngoài xu thế phát triển của các xuất

Phát triển xuất bản theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiện đại hóa

Thứ nhất, trong những năm chiến tranh giải phóng và bảo

Chú trọng phát triển văn hóa đọc và chuyển đổi số

Ngày 12/7, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại

SÁCH NỔI BẬT

189,000

LỜI NÓI ĐẦU Hiện nay, trong nền kinh tế của nƣớc ta sử dụng rất nhiều các hệ thống lạnh. Trong công nghiệp có các hệ thống lạnh ở nhà máy bia, nhà máy nƣớc ngọt, nhà máy chế biến thủy sản, các nhà máy đông lạnh thực phẩm, nhà máy đồ hộp, nhà máy sản xuất nƣớc đá… Trong dân dụng, phổ biến nhất là các hệ thống lạnh điều hòa không khí, các kho chứa thuốc, sinh phẩm trong y tế, tủ lạnh gia đình, tủ lạnh thƣơng nghiệp, siêu thị… Cuốn sách Kỹ thuật lạnh đƣợc biên soạn và xuất bản lần này là kết quả đúc rút kinh nghiệm của nhiều năm giảng dạy, cùng với quá trình thiết kế, thi công và lắp đặt nhiều hệ thống lạnh khác nhau trên mọi miền đất nƣớc của các tác giả. Vì vậy, các kiến thức đƣợc đƣa vào cuốn sách rất phù hợp với các sinh viên và kỹ sƣ Kỹ thuật Nhiệt – Lạnh nƣớc ta. Các tác giả hy vọng cuốn sách sẽ đáp ứng đƣợc các yêu cầu về đào tạo kỹ sƣ ngành Kỹ thuật Nhiệt – Lạnh ở các trƣờng đại học kỹ thuật và là tài liệu tham khảo tốt cho các kỹ sƣ đang vận hành, thiết kế các hệ thống lạnh công nghiệp hiện nay. Sách không chỉ trình bày các cơ sở lý thuyết, tính toán thiết kế các thiết bị, hệ thống lạnh mà còn trình bày các bản vẽ, cấu tạo tƣơng đối chi tiết của các thiết bị của hệ thống lạnh đang đƣợc sử dụng hiện nay. Cuốn sách là công trình chung, đƣợc các tác giả đồng chủ trì xuất bản và phân công biên soạn các chƣơng cụ thể nhƣ sau: - GS.TS. Đinh Văn Thuận biên soạn các chƣơng 1, 2, 3, 4 và 5. - PGS.TS. Võ Chí Chính biên soạn các chƣơng 6, 7, 8, 9 và 10. Mọi nhận xét góp ý xin gửi về: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật Địa chỉ: Số 70 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội CÁC TÁC GIẢ

188,000

1.054

BỘ SƯU TẬP SÁCH HAY