Đọc thử

Bài tập nhập môn lập trình

88,000

Năm XB: 2020

Tác giả:

Loại sách:

Quốc gia:

KT bìa: 16x24

Mã IBSN: 978-604-67-1558-0

Mã IBSN Điện tử:

Sách được chia theo mức độ từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp. Tác giả đã cố gắng hệ thống hóa các kiến thức và các dạng bài tập thường gặp để sinh viên dễ dàng nắm bắt và thực hành kiến thức của môn học. 

Bình luận

SÁCH NỔI BẬT

BỘ SƯU TẬP SÁCH HAY