Đọc thử

Bài tập kỹ thuật nhiệt

35,000

Năm XB: 2011

Tác giả:

Loại sách:

Quốc gia:

KT bìa: 16x24cm

Mã IBSN:

Mã IBSN Điện tử:

LỜI NÓI ĐẦU

          Cuốn “Bài tập Kỹ thuật nhiệt” này được biên soạn theo cuốn giáo trình Kỹ thuật nhiệt của các tác giả Bùi Hà, Trần Thế San do Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật phát hành đang được sử dụng làm tài liệu cho việc đào tạo hệ kỹ sư và cao đẳng của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và các trường Đại học kỹ thuật khác…

          Cuốn Bài tập kỹ thuật nhiệt này được biên soạn nhờ kinh nghiệm giảng dạy lâu năm của các tác giả.Ở đây các tác giả đã đưa khá nhiều dạng bài tập mới được giải sẵn hoặc chưa giải ở các phần của chương trình.Đồng thời, tác giả cũng đã chú ý tói các bài tập bình thường và đặc biệt ở các dạng thường được cho các kỳ thi trắc nghiệm của môn học Kỹ thuật nhiệt nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu học tập của sinh viên.Ngoài ra, tác giả đã bổ sung rất đầy đủ các bảng số và đô thị.

          Sách gồm 2 phần, 4 chương và phần phụ lục và được phân công biên soạn như sau: PGS. TS Bùi Hải (chủ biên) biên soạn phần I, chương 1 và 2; TS.TrầnVăn Vang biên soạn phần II, chương 3, 4 và phần phụ lục.Trong quá trình biên soạn chắc không tránh khỏi nhầm lẫn, mong được sự góp ý của bạn đọc.

                                                                             Tác giả                

                                                                   PGS. TS Bùi Hải

                                                                   Đại học Bách Khoa Hà Nội

                                                                             TS. TrầnVănVang

                                                                   Đại học Bách Khoa ĐàNẵng

 

MỤC LỤC

Lời nói đầu

Phần I. Nhiệt động kỹ thuật

Chương 1.Phương trình trạng thái và các quá trình nhiệt động của chất khí

Chương 2. Chu trình động cơ nhiệt và máy lạnh

Phần II. Truyền nhiệt

Chương 3.Dẫn nhiệt và đối lưu

Chương 4.Traođổinhiệtbứcxạvàtruyềnnhiệt

Phần III. Phụlục

Tàiliệuthamkhảo

Bình luận

Tin tức mới nhất

Tìm giải pháp đẩy mạnh truyền thông phát triển văn hóa đọc

Lần đầu tiên có một cuộc gặp “bàn tròn” giữa

Mạnh tay với sách giả, sách lậu

Một trong những mục tiêu trong nhiệm kỳ mới mà

Sách nói – động lực số hóa ngành xuất bản trong thời đại 4.0

Không nằm ngoài xu thế phát triển của các xuất

Phát triển xuất bản theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiện đại hóa

Thứ nhất, trong những năm chiến tranh giải phóng và bảo

Chú trọng phát triển văn hóa đọc và chuyển đổi số

Ngày 12/7, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại

SÁCH NỔI BẬT

189,000

LỜI NÓI ĐẦU Hiện nay, trong nền kinh tế của nƣớc ta sử dụng rất nhiều các hệ thống lạnh. Trong công nghiệp có các hệ thống lạnh ở nhà máy bia, nhà máy nƣớc ngọt, nhà máy chế biến thủy sản, các nhà máy đông lạnh thực phẩm, nhà máy đồ hộp, nhà máy sản xuất nƣớc đá… Trong dân dụng, phổ biến nhất là các hệ thống lạnh điều hòa không khí, các kho chứa thuốc, sinh phẩm trong y tế, tủ lạnh gia đình, tủ lạnh thƣơng nghiệp, siêu thị… Cuốn sách Kỹ thuật lạnh đƣợc biên soạn và xuất bản lần này là kết quả đúc rút kinh nghiệm của nhiều năm giảng dạy, cùng với quá trình thiết kế, thi công và lắp đặt nhiều hệ thống lạnh khác nhau trên mọi miền đất nƣớc của các tác giả. Vì vậy, các kiến thức đƣợc đƣa vào cuốn sách rất phù hợp với các sinh viên và kỹ sƣ Kỹ thuật Nhiệt – Lạnh nƣớc ta. Các tác giả hy vọng cuốn sách sẽ đáp ứng đƣợc các yêu cầu về đào tạo kỹ sƣ ngành Kỹ thuật Nhiệt – Lạnh ở các trƣờng đại học kỹ thuật và là tài liệu tham khảo tốt cho các kỹ sƣ đang vận hành, thiết kế các hệ thống lạnh công nghiệp hiện nay. Sách không chỉ trình bày các cơ sở lý thuyết, tính toán thiết kế các thiết bị, hệ thống lạnh mà còn trình bày các bản vẽ, cấu tạo tƣơng đối chi tiết của các thiết bị của hệ thống lạnh đang đƣợc sử dụng hiện nay. Cuốn sách là công trình chung, đƣợc các tác giả đồng chủ trì xuất bản và phân công biên soạn các chƣơng cụ thể nhƣ sau: - GS.TS. Đinh Văn Thuận biên soạn các chƣơng 1, 2, 3, 4 và 5. - PGS.TS. Võ Chí Chính biên soạn các chƣơng 6, 7, 8, 9 và 10. Mọi nhận xét góp ý xin gửi về: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật Địa chỉ: Số 70 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội CÁC TÁC GIẢ

188,000

1.118

BỘ SƯU TẬP SÁCH HAY