Xây dựng mạng lưới trạm định vị toàn cầu bằng vệ tinh trên lãnh thổ Việt Nam

Ngày 8/4, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam (Bộ TN&MT) phối hợp với Công ty cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam và Hội Trắc địa bản đồ viễn thám Việt Nam tổ chức giới thiệu dự án trọng điểm "Xây dựng mạng lưới trạm định vị toàn cầu bằng vệ tinh trên lãnh thổ Việt Nam".
 
Dự án “Xây dựng mạng lưới trạm định vị toàn cầu bằng vệ tinh trên lãnh thổ Việt Nam” được xây dựng với 65 trạm CORS (trạm máy tham khảo hoạt động liên tục).
 
Trong đó Trạm Xử lý và Điều khiển trung tâm được đặt tại Hà Nội có chức năng quản lý, giám sát, thu nhận, xử lý và cấp phát số liệu từ các trạm trên.
 
 
Công nghệ định vị toàn cầu dựa trên vệ tinh được xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam
Dự án bắt đầu thực hiện từ năm 2016 đến hết năm 2020 với 5 giai đoạn. Với việc triển khai dự án trọng điểm này, công nghệ và hạ tầng kỹ thuật của ngành đo đạc, bản đồ sẽ có bước ngoặt lớn, góp phần thúc đẩy ứng dụng công nghệ mới, tăng năng suất lao động trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ; hiện đại hóa cơ sở hạ tầng đo đạc và bản đồ…
 
Dự án sau khi hoàn thành sẽ đáp ứng được tốt hơn yêu cầu về đo bản đồ địa chính, địa hình với độ chính xác cao.
 
Cùng với việc triển khai dự án, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam sẽ tiếp tục xây dựng các quy định, quy chuẩn kỹ thuật mới trong lĩnh vực đo đạc bản đồ, để phục vụ hiện đại hóa của ngành và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cuộc sống.
 
Theo Báo Chính phủ
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *