Category Archives: Tin khoa học

Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nâng giá trị sản phẩm nông nghiệp ĐBSCL

Giai đoạn 2022 – 2024, các địa phương ĐBSCL thực hiện hơn 450 nghiên cứu,

Việt Nam phát triển các cơ sở nghiên cứu năng lượng nguyên tử

BẾN TRE Bộ Khoa học và Công nghệ định hướng đầu tư các cơ sở

9 nguyên tắc nghiên cứu phát triển hệ thống AI có trách nhiệm

Bộ Khoa học và Công nghệ đưa ra các nguyên tắc nhằm thúc đẩy nghiên

Phát triển trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm trong lĩnh vực giáo dục

Tại tọa đàm “Trí tuệ nhân tạo (AI) có trách nhiệm trong lĩnh vực giáo

Hải Phòng kết nối viện nghiên cứu chuyển giao công nghệ mới

Hải Phòng cùng với Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc

Bộ trưởng Lê Minh Hoan đặt hàng các nhà khoa học Trường đại học Cần Thơ

Trường đại học Cần Thơ kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Giáo sư Việt săn tìm ‘hạt ma quái’

GS.TS Phùng Văn Đồng cùng cộng sự phát hiện ra mô hình có thể dự

Quản lý, sử dụng bền vững không gian biển

Để hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương

Tòa nhà chỉ sử dụng năng lượng bền vững

THỤY SĨ Một tổ hợp chung cư mới tên Papieri Cham nằm ở bờ hồ

Những sáng kiến tiết kiệm năng lượng

Công nghệ nghiền khô siêu mịn sản xuất gạch ngói, hệ thống chiếu sáng xanh