TRUNG TÂM ĐÁNH GIÁ KHÔNG PHÁ HỦY TỔ CHỨC NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ NHIỆM VỤ CẤP BỘ NĂM 2015

Ngày 1/4/2016, Trung tâm Đánh giá không phá hủy (NDE) đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở Nhiệm vụ cấp Bộ năm 2015: “Xây dựng tiềm lực về kiểm tra đánh giá không phá hủy phục vụ kiểm soát chất lượng trong quá trình chế tạo, lắp đặt và bảo dưỡng nhà máy điện hạt nhân, lò phản ứng nghiên cứu hạt nhân theo hệ thống tiêu chuẩn áp dụng của Liên bang Nga”.
 
Với mục tiêu của nhiệm vụ nhằm xây dựng tiềm lực của Trung tâm Đánh giá không phá hủy thuộc Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam trở thành tổ chức khoa học công nghệ ngang tầm khu vực về kiểm tra, đánh giá không phá hủy và khoa học vật liệu phục vụ phát triển điện hạt nhân, lò phản ứng nghiên cứu và các công trình trọng điểm tại Việt Nam, nhóm nghiên cứu thuộc
Trung tâm Đánh giá không phá hủy đã:
 
Hoàn thành đầy đủ các nội dung đã được đề ra theo yêu cầu của nhiệm vụ;
 
Ngoài ra, nhóm nghiên cứu còn tiến hành biên dịch bộ tài liệu về các tiêu chuẩn, quy chuẩn của các phương pháp NDT trong kiểm tra vật liệu sử dụng trong RR và NPP của Liên bang Nga; Tìm hiểu phần mềm: “The Information System of the Russian Regulatory Documents for Nuclear and Radiation Safety”; Mua 1 bộ 6 cuốn sách chuyên khảo về Vật liệu, cấu trúc lò VVER, các phương pháp NDT, cơ học phá hủy của Nga và Mỹ; Đặt mua 5 bộ mẫu chuẩn của Nga dùng cho phương pháp siêu âm và tiến hành các quy trình thực nghiệm trên 5 mẫu chuẩn của Nga theo tiêu chuẩn GOST và so sánh nó với tiêu chuẩn ASME; Đề xuất thiết bị cho các phòng thí nghiệm kiểm tra không phá hủy (NDT) của Tổ hợp Khoa học vật liệu tại Hà Nội (MSC – HN).
 
Kết quả đạt được của nhiệm vụ được Hội đồng nghiệm thu thông qua, đánh giá cao và có nhiều ý nghĩa thực tiễn đối với bản thân Trung tâm Đánh giá không phá hủy.
 
Thông qua nhiệm vụ này, Trung tâm Đánh giá không phá hủy nhận thức khá rõ ràng về đích cần đạt tới trong tương lai. Từ đó, thiết lập các kế hoạch về KHCN, về nhu cầu đào tạo nhân lực, nhu cầu về diện tích đầu tư xây dựng PTN, cũng như nhu cầu tăng cường trang thiết bị cho các PTN góp phần xây dựng thành công MSC trong dự án tổng thể CNEST của Viện NLNTVN trong tương lai.
 
Trung tâm Đánh giá không phá hủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *