Nhằm khuyến khích doanh nghiệp trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) để đầu tư tăng cường tiềm lực khoa học công nghệ cho doanh nghiệp và cho ngành, lĩnh vực sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh, Chính phủ giao Bộ KH&CN chủ trì xây dựng: “Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định việc khuyến khích doanh nghiệp trích lập Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp”.
 
Ngày 29/3/2016, Bộ KH&CN đã chủ trì phiên họp Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định việc khuyến khích doanh nghiệp thành lập Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp dưới sự điều hành của Đ/c Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ KH&CN, Trưởng Ban soạn thảo. 
 
Cuộc họp có sự tham gia đầy đủ của các thành viên Ban soạn thảo là đại diện của các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp điển hình như: Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Sở KH&CN Hà Nội, Quỹ Đổi mới công nghệ Quốc gia, Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia, Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel), Tập đoàn Bưu chính – Viễn thông Việt Nam (VNPT), Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương,… và các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ KH&CN,…
 
 
Toàn cảnh Phiên họp
Đồng chí Trần Xuân Đích – Phó Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN, Tổ trưởng Tổ biên tập đã báo cáo kế hoạch triển khai xây dựng văn bản và đề xuất một số nội dung khuyến khích doanh nghiệp trích lập Quỹ phát triển KH&CN đưa vào Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ như: ưu đãi tín dụng đầu tư, ưu đãi thuế thu nhập cá nhân, hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng Quỹ thực hiện các hoạt động KH&CN, hỗ trợ đánh giá, chứng nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, hỗ trợ thương mại hóa kết quả KH&CN hình thành từ việc sử dụng Quỹ, khuyến khích doanh nghiệp trích lập Quỹ thực hiện hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KH&CN, khen thưởng, vinh danh dành cho doanh nghiệp trích lập Quỹ có hiệu quả, có thành tích xuất sắc trong việc quản lý và sử dụng Quỹ. 
 
Sau khi nghe báo cáo của đại diện Tổ biên tập về kế hoạch triển khai xây dựng cũng như các nội dung chính của Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các thành viên Ban soạn thảo đã thảo luận, góp ý kiến theo hướng làm rõ các nội dung ưu đãi, hỗ trợ để gắn với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp khi Quyết định của Thủ tướng Chính phủ được ban hành. 
 
Trên cơ sở các ý kiến của Ban soạn thảo, Thứ trưởng Trần Văn Tùng đề nghị Tổ Biên tập tiếp thu; nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
 
Nguồn:  Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *