Bộ Khoa học và Công nghệ đã phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2016.
 
 
Hai đề tài đó có tên “Nghiên cứu xây dựng cơ sở khoa học và giải pháp khai thác hợp lý, bảo vệ nguồn lợi hải sản vùng biển Quảng Nam và lân cận” và “Nghiên cứu công nghệ sản xuất 05 hệ chất tạo bọt chữa cháy thế hệ mới phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy”.
 
Cụ thể, nhiệm vụ Nghiên cứu xây dựng cơ sở khoa học và giải pháp khai thác hợp lý, bảo vệ nguồn lợi hải sản vùng biển Quảng Nam và lân cận thực hiện theo định hướng cung cấp được các cơ sở khoa học và thực tiễn để quản lý nghề cá hiệu quả và bền vững vùng biển tỉnh Quảng Nam và lân cận; xây dựng giải pháp khai thác hợp lý và bảo vệ nguồn lợi hải sản khu vực nghiên cứu.
 
Yêu cầu đối với kết quả là: Báo cáo đánh giá hiện trạng nguồn lợi hải sản vùng nghiên cứu; báo cáo đánh giá hiện trạng khai thác hải sản; báo cáo đánh giá hiện trạng bảo vệ và phát triển nguồn lợi hải sản; giải pháp khai thác hợp lý và bảo vệ hiệu quả nguồn lợi hải sản; bộ cơ sở dữ liệu về nguồn lợi, khai thác và bảo vệ nguồn lợi hải sản; các bản đồ/sơ đồ các hợp phần liên quan; mô hình quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi hải sản; các bài báo khoa học trong nước và quốc tế.
 
   
 

 

Đối với đề tài Nghiên cứu công nghệ sản xuất 05 hệ chất tạo bọt chữa cháy thế hệ mới phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy được thực hiện theo định hướng: xây dựng được quy trình công nghệ sản xuất 05 hệ chất tạo bọt chữa cháy thế hệ mới được Bộ Công an tiếp nhận và triển khai sản xuất phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy; sản xuất và thử nghiệm 05 hệ chất tạo bọt chữa cháy thế hệ mới theo tiêu chuẩn.
 
Yêu cầu đối với kết quả là: Quy trình công nghệ sản xuất hệ chất tạo bọt chữa cháy tạo màng nước 0,5%; hệ chất tạo bọt chữa cháy tạo màng nước bền rượu 3% và 1%; hệ chất tạo bọt chữa cháy sử dụng nước biển 3% và 1% đáp ứng các tiêu chuẩn hiện hành; hồ sơ kiểm tra đặc tính kỹ thuật về hiệu quả dập cháy, khả năng chống cháy đối với từng loại sản phẩm theo tiêu chuẩn; báo cáo kết quả thử nghiệm thực tế để đánh giá chất lượng sản phẩm tại một số đơn vị Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy theo quy định hiện hành…
 
Theo Báo Chính phủ
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *