CỘNG ĐỒNG GIÁO DỤC STEM VIỆT NAM

 
Thực hiện "Đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế", trong đó nâng cao chất lượng giáo dục một cách toàn diện, chú trọng giáo dục kỹ năng sống, năng lực sáng tạo, năng lực thực hành, năng lực ngoại ngữ và tin học; đáp ứng nhu cầu nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp Công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước và xây dựng nền kinh tế tri thức; đảm bảo công bằng xã hội trong giáo dục và cơ hội học tập suốt đời cho mỗi người dân, từng bước hình thành xã hội học tập luôn là mục tiêu và chiến lược phát triển của ngành giáo dục nói chung và của giáo dục STEM nói riêng ở Việt Nam.
Các giáo viên STEM tham dự Hội thảo STEM tại Việt Nam
 
Trên cơ sở đó "Cộng đồng Giáo dục STEM Việt Nam" được hình thành với sự tham gia của giáo viên, các nhà quản lý, các chuyên gia giáo dục, nhà trường cùng các tổ chức giáo dục và sự đồng hành, sẻ chia của học sinh, phụ huynh học sinh,…Cho đến nay, cộng đồng đã và đang có những đóng góp hết sức quý báu cho sự phát triển của giáo dục STEM tại Việt Nam, thay đổi một phần nhận thức xã hội về giáo dục STEM đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực tri thức cao, nâng cao khả năng hội nhập quốc tế trong tương lai không xa. STEM.VN là công cụ và sân chơi của Cộng đồng giáo dục STEM Việt Nam với các mục tiêu sau:
 
 
  1. Hỗ trợ cộng đồng giáo dục STEM thúc đẩy các hoạt động thực hiện mục tiêu chung:
 
    –  Tìm hiểu, nghiên cứu sâu về giáo dục STEM
    –   Cải thiện chất lượng giáo dục STEM để phù hợp với hoàn cảnh và yêu cầu của Việt Nam
    –   Nâng cao nhận thức và sự ủng hộ của xã hội về giáo dục STEM.
 
  2. Cung cấp bộ công cụ kết nối các thành viên của cộng đồng xoay quanh 3 trụ cột là Hoạt Động, Cộng Đồng và Tài Liệu.
 
  Thành viên tham gia cộng đồng bao gồm:
     –    Học sinh
     –    Phụ huynh học sinh
     –    Giáo viên
     –    Nhà trường
     –    Các tổ chức giáo dục trong và ngoài nước
     –    Nhà quản lý giáo dục
     –   Chuyên gia giáo dục
 
Với học sinh:
 
    –   Tham gia các hoạt động của  giáo dục STEM online và offline, qua đó học sinh sẽ được trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết để bước vào thế kỷ 21.
    –   Tham gia hòa nhập cộng đồng học sinh tại Việt Nam và trong khu vực thông qua các sự kiện, các hoạt động cộng đồng.
 
Với Phụ huynh học sinh:
 
 –    Xác định được lợi ích của giáo dục STEM, định hướng các bước phát triển con/em của mình trong tương lai.
 
   –   Tham gia các hoạt động giáo dục STEM cùng con/em của mình và các giáo viên.
Phụ huynh học sinh – những người luôn sát cánh bên các con là một cộng đồng không thể thiếu trong Cộng đồng STEM
Phụ huynh học sinh – những người luôn sát cánh bên các con là một cộng đồng không thể thiếu
trong Cộng đồng Giáo dục STEM tại Việt Nam
 
Với Giáo viên:
 
   –   Tham gia tổ chức các hoạt động giáo dục STEM online và offline theo phương pháp học qua hành và hướng tới từng học sinh.
    –  Trao đổi chia sẻ và học tập các phương pháp, kỹ năng, kiến thức về giáo dục STEM, xây dựng cộng đồng chuyên môn về giảng dạy STEM.
 
Với nhà trường:
 
    –   Tham gia tiếp cận với quan điểm, phương pháp, chương trình giáo dục tiên tiến trên thế giới về giáo dục STEM.
    –   Ứng dụng phương pháp dạy và học tiên tiến sử dụng các tiện ích của STEM.VN nhằm quản lý, đánh giá giáo viên, học sinh, các lớp học, các hoạt động giáo dục.
    –  Giao lưu học hỏi trong cộng đồng các trường học không chỉ ở Việt Nam mà còn với các nước trong khu vực.
 
Với nhà quản lý giáo dục:
 
    –   Tham gia trao đổi chia sẻ về các quan điểm giáo dục, các phương pháp và chương trình giảng dạy tiên tiến trên thế giới và trong khu vực về giáo dục STEM.
   –   Nắm được các yêu cầu liên quan đến giáo dục STEM tại Việt Nam.
   –   Tạo sân chơi khuyến khích, kêu gọi sự chung tay, chung sức của các tổ chức, cá nhân với ngành giáo dục thông qua các hoạt động hội giáo dục STEM.
 
Với các chuyên gia giáo dục:
 
   –   Tham gia chia sẻ, thảo luận kiến thức, kinh nghiệm và sự hiểu biết của mình cho phát triển giáo dục STEM.
   –   Sử dụng các công cụ của STEM.VN để tìm hiểu về thực trạng, xu hướng và hoạch định các phương pháp, cách thức triên khai giáo dục STEM tại Việt Nam hiệu quả.
 
Với các tổ chức giáo dục STEM:
 
   –   Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ giáo dục STEM tới nhiều tổ  chức, cá nhân trong ngành giáo dục sử dụng các công cụ  của STEM.VN.
   –   Bám sát nhu cầu của phụ huynh, học sinh về giáo dục STEM.
   –   Tham gia ra hệ sinh thái giáo dục STEM bền vững và lành mạnh  tại Việt Nam.
 
Hãy đăng ký để bắt đầu tham gia cộng đồng giáo dục STEM tại Việt Nam ngay hôm nay và trải nghiệm phương pháp học tập STEM cập nhật nhất.
Tham khảo thêm tại website: http://www.stem.vn
 
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *