Ngày 09/5/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã công bố và trao các Quyết định bổ nhiệm, tiếp nhận và bổ nhiệm lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ.
 
Tại buổi Lễ, ông Trần Đắc Hiến- Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đã đọc các quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ KH&CN. Theo đó, các đồng chí lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN được bổ nhiệm bao gồm: Bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Đình Hậu, Phó Vụ trưởng Vụ KH&CN các ngành kinh tế – kỹ thuật giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ KH&CN các ngành kinh tế – kỹ thuật; Tiếp nhận ông Ngô Hoàng Minh, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Thông tin và truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông về Bộ KH&CN và bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN; 
 
Bổ nhiệm ông Phạm Trần Lê, Phó Tổng biên tập phụ trách Tạp chí Tia Sáng giữ chức vụ Tổng Biên tập Tạp chí Tia sáng; Điều động ông Đỗ Thành Long, Phó Vụ trưởng, Thư ký Bộ trưởng đến nhận công tác tại Văn phòng các Chương trình KH&CN Quốc gia và bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Giám đốc Văn phòng các Chương trình KH&CN Quốc gia; Điều động ông Ngô Xuân Bình, Phó Giám đốc Văn phòng các Chương trình KH&CN Quốc gia đến công tác tại Vụ KH&CN các ngành kinh tế – kỹ thuật và bổ nhiệm có thời hạn giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ KH&CN các ngành kinh tế – kỹ thuật; Tiếp nhận ông Trần Đỗ Đạt, Giảng viên chính, Trưởng phòng Giao tiếp tiếng nói của Viện Nghiên cứu quốc tế, trường Đại học Bách khoa Hà Nội về Bộ KH&CN và bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước; Điều động ông Võ Tuấn Hải, Chuyên viên Vụ Công nghệ cao đến công tác tại Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật và bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật; Tiếp nhận ông Ngô Minh Phước, Phó Giám đốc Trung tâm Mạng thông tin, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội về Bộ KH&CN và bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và phát triển quốc gia về công nghệ mở.
 
Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh trao quyết định bổ nhiệm cho các đồng chí bổ nhiệm
 
Thay mặt Lãnh đạo Bộ, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh chúc mừng các đồng chí vừa được bổ nhiệm, với trách nhiệm và tâm huyết của mình, các đồng chí sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Bộ trưởng Chu Ngọc Anh nhấn mạnh, 08 đồng chí vừa được bổ nhiệm ở cấp Vụ và các đơn vị lần này đều là những đơn vị hết sức quan trọng trong hoạt động chung của Bộ và ngành KH&CN. Các đồng chí được bổ nhiệm lần này có đồng chí trưởng thành và gắn bó với đơn vị và được sự tín nhiệm rất cao của đơn vị, có đồng chí ngoài Bộ sẽ là nguồn bổ sung lực lượng rất quan trọng trong giai đoạn phát triển mới của Bộ, có đồng chí tuổi rất trẻ trưởng thành cùng với sự phát triển của Bộ đã tạo được sự tin cậy rất cao từ cơ sở đến Đảng ủy Bộ. Bộ trưởng Chu Ngọc Anh cũng bày tỏ mong muốn các cán bộ mới được bổ nhiệm sẽ tạo ra những điểm nhấn mới trong công tác, luôn gương mẫu, đặc biệt là tập hợp được tập thể cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao vị thế của ngành KH&CN trong thời gian tới.
 
Thay mặt các cán bộ được bổ nhiệm, ông Nguyễn Đình Hậu- Vụ trưởng Vụ KH&CN các ngành kinh tế – kỹ thuật đã cảm ơn sự tin tưởng của Lãnh đạo Bộ, Ban cán sự Đảng Bộ. Ông Nguyễn Đình Hậu nhấn mạnh, được bổ nhiệm giữ các chức vụ lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ vừa là vinh dự nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm rất lớn lao. Thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm, ông Nguyễn Đình Hậu hứa sẽ cố gắng, quyết tâm cao nhất, với trách nhiệm được giao sẽ cùng tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, và mong muốn luôn nhận được sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ, sự hợp tác chặt chẽ của các đơn vị trong Bộ để cùng hoàn thành nhiệm vụ vì sự phát triển chung của ngành KH&CN.
 
Nguồn:  Ánh Tuyết, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *