Quyền Giám đốc Nhà xuất bản 

Ông Bùi Minh Cường

Điện thoại cơ quan: 0243 9422443

Email: cuongttph@gmail.com

Số CMND: 001075 00 3820

Đã hoàn thành 02 mũi Vắc xin Covid theo thông tin sau:

Số phiếu tiêm: 761113

Tên vắc xin: Astra Zeneca

Mũi 1: Ngày 07/08/2021

Mũi 2: Ngày 19/10/2021

 

 

Phó Giám đốc Nhà xuất bản

Ông Võ Tuấn Hải

            Điện thoại cơ quan: 024 39424786

Email: vthai@most.gov.vn

             hai.nxbkhkt@gmail.com

 

    

                             

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *