Category Archives: Giới thiệu

Ba bạn trẻ Việt trò chuyện với Tổng thống Obama là ai?

Trong buổi Tổng thống Obama đối thoại với giới startup Việt chiều 24/5 tại TP

Ban lãnh đạo

Quyền Giám đốc Nhà xuất bản.Ông Bùi Minh Cường.Điện thoại cơ quan:;0243 9422443.Email: cuongttph@gmail.com.Phó Giám