Nguyễn Tiến Đạt, Phan Thành Long, Đinh Văn Thịnh cấu kết, tổ chức in ấn sách giả. Công an đã triệt phá đường dây này, thu hơn 100 tấn sách giả.