Đọc thử

Tự Động Hóa SIMATIC S7 – 1200 Với Tia Portal

438,000

Năm XB: 2021

Tác giả:

Loại sách:

Quốc gia:

KT bìa: 16x24

Mã IBSN: 978 - 604 - 67 - 2054 - 6

Mã IBSN Điện tử:

Nội dung gồm

PHẦN I – LẬP TRÌNH CƠ BẢN

Chương 1: Kiến thức cơ bản

Chương 2: Tổng quan bộ điều khiển Simatic S7-1200

Chương 3: Thiết lập kết nối tia portal với Simatic S7-1200

Chương 4: Lập trình với tập lệnh Logic

Chương 5: Lập trình với bộ lệnh thì

Chương 6: Lập trình với bộ đếm

Chương 7: Lập trình xử lý tín hiệu tương tự – Analog

Chương 8: Lưu đồ giải thuật Grafcet

Chương 9: Một số tập lệnh cơ bản khác

PHẦN II – LẬP TRÌNH NÂNG CAO

Chương 10: Khối tổ chức OB và lập trình cấu trúc

Chương 11: Một số tập lệnh nâng cao

Chương 12: Lập trình đếm/phát xung tốc độ cao

Chương 13: Thiết kế hệ thống vòng kín với bộ điều khiển Pid

Chương 14: Lập trình lưu trữ dữ liệu với Recipe và Data Logging

PHẦN III – TRUYỀN THÔNG VÀ LẬP TRÌNH VỚI NGÔN NGỮ S7-SCL

Chương 15: Lập trình truyền thông dữ liệu CPU S7 – 1200 với Profinet

Chương 16: Thiết kế web server với User-Defined Web Page

Chương 17: Ngôn ngữ lập trình S7 – SCL

Chương 18: Chuyển đổi Simatic S7 – 200 lên Simatic S7 – 1200

Chương 19: Giải pháp điều khiển S7 – 1200 từ xa với Telecontrol và sms

Bình luận

Tin tức mới nhất

Tìm giải pháp đẩy mạnh truyền thông phát triển văn hóa đọc

Lần đầu tiên có một cuộc gặp “bàn tròn” giữa

Mạnh tay với sách giả, sách lậu

Một trong những mục tiêu trong nhiệm kỳ mới mà

Sách nói – động lực số hóa ngành xuất bản trong thời đại 4.0

Không nằm ngoài xu thế phát triển của các xuất

Phát triển xuất bản theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiện đại hóa

Thứ nhất, trong những năm chiến tranh giải phóng và bảo

Chú trọng phát triển văn hóa đọc và chuyển đổi số

Ngày 12/7, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại

SÁCH NỔI BẬT

189,000

LỜI NÓI ĐẦU Hiện nay, trong nền kinh tế của nƣớc ta sử dụng rất nhiều các hệ thống lạnh. Trong công nghiệp có các hệ thống lạnh ở nhà máy bia, nhà máy nƣớc ngọt, nhà máy chế biến thủy sản, các nhà máy đông lạnh thực phẩm, nhà máy đồ hộp, nhà máy sản xuất nƣớc đá… Trong dân dụng, phổ biến nhất là các hệ thống lạnh điều hòa không khí, các kho chứa thuốc, sinh phẩm trong y tế, tủ lạnh gia đình, tủ lạnh thƣơng nghiệp, siêu thị… Cuốn sách Kỹ thuật lạnh đƣợc biên soạn và xuất bản lần này là kết quả đúc rút kinh nghiệm của nhiều năm giảng dạy, cùng với quá trình thiết kế, thi công và lắp đặt nhiều hệ thống lạnh khác nhau trên mọi miền đất nƣớc của các tác giả. Vì vậy, các kiến thức đƣợc đƣa vào cuốn sách rất phù hợp với các sinh viên và kỹ sƣ Kỹ thuật Nhiệt – Lạnh nƣớc ta. Các tác giả hy vọng cuốn sách sẽ đáp ứng đƣợc các yêu cầu về đào tạo kỹ sƣ ngành Kỹ thuật Nhiệt – Lạnh ở các trƣờng đại học kỹ thuật và là tài liệu tham khảo tốt cho các kỹ sƣ đang vận hành, thiết kế các hệ thống lạnh công nghiệp hiện nay. Sách không chỉ trình bày các cơ sở lý thuyết, tính toán thiết kế các thiết bị, hệ thống lạnh mà còn trình bày các bản vẽ, cấu tạo tƣơng đối chi tiết của các thiết bị của hệ thống lạnh đang đƣợc sử dụng hiện nay. Cuốn sách là công trình chung, đƣợc các tác giả đồng chủ trì xuất bản và phân công biên soạn các chƣơng cụ thể nhƣ sau: - GS.TS. Đinh Văn Thuận biên soạn các chƣơng 1, 2, 3, 4 và 5. - PGS.TS. Võ Chí Chính biên soạn các chƣơng 6, 7, 8, 9 và 10. Mọi nhận xét góp ý xin gửi về: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật Địa chỉ: Số 70 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội CÁC TÁC GIẢ

188,000

1.054

BỘ SƯU TẬP SÁCH HAY