Đọc thử

Mô Phỏng Hệ Thống Truyền Thông

100,000

Năm XB: 2021

Tác giả:

Loại sách:

Quốc gia:

KT bìa: 16 x 24

Mã IBSN: 978 - 604 -67 - 1996 -0

Mã IBSN Điện tử:

Tác giả : PGS.TS. Võ Nguyễn Quốc Bảo – PGS TS Lê Hải Châu ( Đồng chủ biên ) 
Nhà xuất bản : Khoa học và Kỹ thuật 
Số Trang : 360 trang 
Kích thước : 19 x 27 cm 
Nội dung : Trong sự phát triển nhanh chóng các hệ thống thông tin và truyền thông cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các hệ thống máy tính , ngày nay mô phỏng đã trở thành một công cụ không thể thiếu trong quá trình nghiên cứu phát triển hệ thống cũng như trong quá trình thiết kế và triển khai hệ thống , Giáo trình “ Mô phỏng hệ thống truyền thông " nhằm mục đích cung cấp kiến thức cho sinh viên hiểu và biết được cách thức mô phỏng một hệ thống truyền thông và có thể tiến hành cài đặt trên phần mềm mô phỏng Matlab . Cuốn sách này là giáo trình cho môn học “ Mô phỏng các hệ thống truyền thông " tại Khoa Viễn thông , Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Giáo trình được tổ chức thành 6 chương với tổng cộng hơn 170 ví dụ đi kèm giúp minh họa tất cả các khía cạnh của mô phỏng hệ thống truyền thông . Cuối các chương có phần câu hỏi và bài tập giúp cho sinh viên và người đọc có thể ôn lại nội dung trọng tâm trong các chương . Các ví dụ trong cuốn sách được lập trình và kiểm tra trên Matlab phiên bản 2019a . Để đọc tốt cuốn sách này , người đọc cần có kiến thức về : lý thuyết xác suất , lý thuyết thông tin , thông tin số và thông tin vô tuyển bên cạnh kiến thức về lập trình cơ bản .

Nội dung cơ bản của các chương như sau :

Chương 1 : Trình bày tổng quan về kỹ thuật mô phỏng bao gồm phương pháp luận , các vấn đề về mô hình hóa và vai trò của mô phỏng trong thiết kế hệ thống .

Chương 2 : Giới thiệu về MATLAB giúp sinh viên nắm được vấn đề cơ bản trong việc sử dụng MATLAB làm công cụ tính toán trong kỹ thuật nói chung và trong mô phỏng hệ thống truyền thông ở các chương sau .

Chương 3 : Giới thiệu về Simulink , một công cụ trong MATLAB được sử dụng để mô phỏng dựa trên mô hình hay sơ đồ khối , thuận tiện cho việc mô phỏng hệ thống

Chương 4 : Mô phỏng quá trình thu phát tín hiệu bao gồm các vấn đề cơ bản về tín hiệu trong mô phỏng , mô phỏng các quá trình cơ bản thực hiện tại bộ phát và bộ thu trong một hệ thống truyền thông .

Chương 5 : Mô phỏng kênh thông tin bao gồm phương pháp thực hiện đề môi phỏng các kênh cơ bản nói chung đến các kênh thông tin cụ thể như kênh hữu tuyến và kênh vô tuyến

Bình luận

Tin tức mới nhất

Tìm giải pháp đẩy mạnh truyền thông phát triển văn hóa đọc

Lần đầu tiên có một cuộc gặp “bàn tròn” giữa

Mạnh tay với sách giả, sách lậu

Một trong những mục tiêu trong nhiệm kỳ mới mà

Sách nói – động lực số hóa ngành xuất bản trong thời đại 4.0

Không nằm ngoài xu thế phát triển của các xuất

Phát triển xuất bản theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiện đại hóa

Thứ nhất, trong những năm chiến tranh giải phóng và bảo

Chú trọng phát triển văn hóa đọc và chuyển đổi số

Ngày 12/7, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại

SÁCH NỔI BẬT

189,000

LỜI NÓI ĐẦU Hiện nay, trong nền kinh tế của nƣớc ta sử dụng rất nhiều các hệ thống lạnh. Trong công nghiệp có các hệ thống lạnh ở nhà máy bia, nhà máy nƣớc ngọt, nhà máy chế biến thủy sản, các nhà máy đông lạnh thực phẩm, nhà máy đồ hộp, nhà máy sản xuất nƣớc đá… Trong dân dụng, phổ biến nhất là các hệ thống lạnh điều hòa không khí, các kho chứa thuốc, sinh phẩm trong y tế, tủ lạnh gia đình, tủ lạnh thƣơng nghiệp, siêu thị… Cuốn sách Kỹ thuật lạnh đƣợc biên soạn và xuất bản lần này là kết quả đúc rút kinh nghiệm của nhiều năm giảng dạy, cùng với quá trình thiết kế, thi công và lắp đặt nhiều hệ thống lạnh khác nhau trên mọi miền đất nƣớc của các tác giả. Vì vậy, các kiến thức đƣợc đƣa vào cuốn sách rất phù hợp với các sinh viên và kỹ sƣ Kỹ thuật Nhiệt – Lạnh nƣớc ta. Các tác giả hy vọng cuốn sách sẽ đáp ứng đƣợc các yêu cầu về đào tạo kỹ sƣ ngành Kỹ thuật Nhiệt – Lạnh ở các trƣờng đại học kỹ thuật và là tài liệu tham khảo tốt cho các kỹ sƣ đang vận hành, thiết kế các hệ thống lạnh công nghiệp hiện nay. Sách không chỉ trình bày các cơ sở lý thuyết, tính toán thiết kế các thiết bị, hệ thống lạnh mà còn trình bày các bản vẽ, cấu tạo tƣơng đối chi tiết của các thiết bị của hệ thống lạnh đang đƣợc sử dụng hiện nay. Cuốn sách là công trình chung, đƣợc các tác giả đồng chủ trì xuất bản và phân công biên soạn các chƣơng cụ thể nhƣ sau: - GS.TS. Đinh Văn Thuận biên soạn các chƣơng 1, 2, 3, 4 và 5. - PGS.TS. Võ Chí Chính biên soạn các chƣơng 6, 7, 8, 9 và 10. Mọi nhận xét góp ý xin gửi về: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật Địa chỉ: Số 70 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội CÁC TÁC GIẢ

188,000

1.012

BỘ SƯU TẬP SÁCH HAY