Đọc thử

Tiếng anh chuyên ngành công nghệ thực phẩm

119,000

Năm XB: 2016

Tác giả:

Loại sách:

Quốc gia:

KT bìa: 19x27

Mã IBSN: 9786046712503

Mã IBSN Điện tử:

Sách tái bản lần thứ 2, có chỉnh sửa và bổ sung! 
 
Các tác giả đã chọn ra 40 bài khóa chọn lọc, gồm các kiến thức tổng hợp nhất, có kết cấu khoa học, thường gặp với nội dung chính của ngành Chế biến thực phẩm.
Các câu hỏi theo nội dung bài học nhằm giúp người học phát triển kỹ năng nghe nói nếu có thời gian ôn luyện đầy đủ theo bài tập đưa ra. Các câu dịch bước đầu chuẩn bị cho người học hình thành kỹ năng viết theo văn phong khoa học của ngành. 
Phần 2. Các bài khóa đã được dịch ra tiếng việt để hỗ trợ tốt nhất cho người học
 

Bình luận

SÁCH NỔI BẬT

BỘ SƯU TẬP SÁCH HAY