Đọc thử

Thẩm định phương pháp phân tích một số hợp chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy trong mẫu trầm tích

80,000

Năm XB: 2017

Tác giả:

Loại sách:

Quốc gia:

KT bìa: 16x24

Mã IBSN: 978-604-67-0974-9

Mã IBSN Điện tử:

Cuốn sách rất phù hợp trong lĩnh vực quản lý môi trường, dữ liệu quan trắc chính xác và có hệ thống POPs nói riêng và hóa chất độc hại nói chung rất cần thiết trong việc cung cấp các thông tin, cơ sở khoa học để xây dựng và thực hiện các văn bản, chính sách cũng như các giải pháp quản lý, kỹ thuật. Ngoài ra, quan trắc POPs trong môi trường là một trong những hoạt động có tính chuyên môn sâu bởi POPs có khả năng tích lũy sinh học cao, có mặt trong nhiều thành phần môi trường với hàm lượng rất nhỏ và quy trình phân tích qua nhiều giai đoạn với các thiết bị xử lý mẫu, phân tích hiện đại.

Bình luận

SÁCH NỔI BẬT

BỘ SƯU TẬP SÁCH HAY