Đọc thử

Phương pháp tính và vẽ đường cong mềm thường dùng trong cơ học

43,000

Năm XB: 2010

Tác giả:

Loại sách:

Quốc gia:

KT bìa: 14,5x20,5 cm

Mã IBSN:

Mã IBSN Điện tử:

LỜI NÓI ĐẦU

          Để đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu của nghiên cứu sinh và sinh viên các Trường Đại học kỹ thuật, chúng tôi cho ra mắt độc giả quyển sách này.Nội  dung chủ yếu của sách tập trung vào các phương pháp hiện đại nhất giải các tuyến tính, phi tuyến và về các đường cong mềm hay gặp trong kỹ thuật.

          Yêu cầu đối với người đọc, tối thiểu phải được trang bị các cơ sở toán học về phương pháp tính và công nghệ thông tin.Đặc điểm của sách là trước tiên đưa ra diễn giải kết hợp với ví dụ, sau đó mới đưa ra thuật toán, sơ đồ khối và viết chương trình nguồn.Mong muốn các tác giả là với các chương trình này bạn đọc có thể áp dụng dễ dàng cho các bài toán cụ thể của mình.Trên cơ sở các chương trình đã có, bạn đọc có thể cải tiến làm đẹp thêm các bước tính và giao diện.

          Nội dung của sách gồm các chương trình sau đây.

          Chương 1: Đại số ma trận

          Nêu các kiến thức tối thiểu của đại số ma trận

          Chương 2: Các phương pháp giải hệ tuyến tính và phi tuyến tính

          Chương này chủ yếu tập trung vào các phương pháp hay dùng nhất giải hệ phương trình đại số tuyến tính như: Phương pháp Gauss. Tính ma trận nghịch đảo bằng phương pháp Gauss, Phương pháp Kholeshi, Phương pháp Jordan.Giải hệ tuyến tính bằng phép phân tích LDL7trong phương pháp phần tử hữu hạn.Giải phương trình f(x)=0. Phương pháp Newton giải hệ phi tuyến.

          Chương 3: Giải bài toán động

          Nêu các phương pháp tích phân trực tiếp step-by-step: Phương pháp Wilson, phương pháp Newmark trong bài toán dao động. Phương pháp phân tích dạng dao động riêng.Dùng ma trận khử với phương pháp lặp để xác định tần số riêng và dạng dao động riêng.

          Chương 4: các đường cong mềm

          Nêu đa thức nội suy Lagrange, đa thức nội suy Hecmit bậc ba.Đường cong Bezier, Đường cong Spline và áp dụng spline để vẽ đường đồng mức. Ngoài ra để xét sự khác nhau hơi lạ về phương diện toán học giẵn cách ghi âm lịch và dương lịch nên cuối chương còn đưa ra hàm và đồ thị thế kỷ.

          Lần đầu xuất bản nên có thể còn có những thiếu sót.Chúng tôi mong được sự góp ý của bạn đọc.Các góp ý có thể gửi về  NXB hoặc cho tác giả theo số điện thoại 04.8680077

                                                                                      Hà Nội 2010

MỤC LỤC

Lời nói đầu

Chương 1.Đại số ma trận

Chương 2.Phương pháp tính

Chương 3.Giải bài toán động

Chương 4.Vẽ các đường cong mềm trên máy tính

Tài liệu tham khảo

Bình luận

Tin tức mới nhất

Tìm giải pháp đẩy mạnh truyền thông phát triển văn hóa đọc

Lần đầu tiên có một cuộc gặp “bàn tròn” giữa

Mạnh tay với sách giả, sách lậu

Một trong những mục tiêu trong nhiệm kỳ mới mà

Sách nói – động lực số hóa ngành xuất bản trong thời đại 4.0

Không nằm ngoài xu thế phát triển của các xuất

Phát triển xuất bản theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiện đại hóa

Thứ nhất, trong những năm chiến tranh giải phóng và bảo

Chú trọng phát triển văn hóa đọc và chuyển đổi số

Ngày 12/7, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại

SÁCH NỔI BẬT

189,000

LỜI NÓI ĐẦU Hiện nay, trong nền kinh tế của nƣớc ta sử dụng rất nhiều các hệ thống lạnh. Trong công nghiệp có các hệ thống lạnh ở nhà máy bia, nhà máy nƣớc ngọt, nhà máy chế biến thủy sản, các nhà máy đông lạnh thực phẩm, nhà máy đồ hộp, nhà máy sản xuất nƣớc đá… Trong dân dụng, phổ biến nhất là các hệ thống lạnh điều hòa không khí, các kho chứa thuốc, sinh phẩm trong y tế, tủ lạnh gia đình, tủ lạnh thƣơng nghiệp, siêu thị… Cuốn sách Kỹ thuật lạnh đƣợc biên soạn và xuất bản lần này là kết quả đúc rút kinh nghiệm của nhiều năm giảng dạy, cùng với quá trình thiết kế, thi công và lắp đặt nhiều hệ thống lạnh khác nhau trên mọi miền đất nƣớc của các tác giả. Vì vậy, các kiến thức đƣợc đƣa vào cuốn sách rất phù hợp với các sinh viên và kỹ sƣ Kỹ thuật Nhiệt – Lạnh nƣớc ta. Các tác giả hy vọng cuốn sách sẽ đáp ứng đƣợc các yêu cầu về đào tạo kỹ sƣ ngành Kỹ thuật Nhiệt – Lạnh ở các trƣờng đại học kỹ thuật và là tài liệu tham khảo tốt cho các kỹ sƣ đang vận hành, thiết kế các hệ thống lạnh công nghiệp hiện nay. Sách không chỉ trình bày các cơ sở lý thuyết, tính toán thiết kế các thiết bị, hệ thống lạnh mà còn trình bày các bản vẽ, cấu tạo tƣơng đối chi tiết của các thiết bị của hệ thống lạnh đang đƣợc sử dụng hiện nay. Cuốn sách là công trình chung, đƣợc các tác giả đồng chủ trì xuất bản và phân công biên soạn các chƣơng cụ thể nhƣ sau: - GS.TS. Đinh Văn Thuận biên soạn các chƣơng 1, 2, 3, 4 và 5. - PGS.TS. Võ Chí Chính biên soạn các chƣơng 6, 7, 8, 9 và 10. Mọi nhận xét góp ý xin gửi về: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật Địa chỉ: Số 70 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội CÁC TÁC GIẢ

188,000

1.018

BỘ SƯU TẬP SÁCH HAY