Đọc thử

Phát triển các sản phẩm mới trong lĩnh vực tài chính ở Việt Nam

35,000

Năm XB: 2009

Tác giả:

Loại sách:

Quốc gia:

KT bìa: 14,5x20,5 cm

Mã IBSN:

Mã IBSN Điện tử:

LỜI NÓI ĐẦU
Nửa cuối củathế kỳ 20 và những năm đầu của thế kỳ 21 đã chứng kiến những cải tiến mạnh mẽ trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Các sản phẩm tài chính mới không ngừng được giới thiệu ra thị trường, từ những dạng mới của chứng khoán phái sinh, cho đến các biến thể của chứng khoản vốn, hay các ứng dụng công nghệ trong các sản phẩm ngân hàng… Nhà kinh tế học Robert c. Merton (1992) đã từng nói “Các cài tiến trong lĩnh vực tài chính được xem là động lực phát triển cùa hệ thống tài chính để đạt mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động của “nền kinh tế thực
Các nhà kinh tế khác cùng cho rằng, nếu thị trường không có những “bât hoàn hảo ”, ví dụ như vấn đề thông tin bất cân xứng, chi phí giao dịch hay các quy định pháp luật và thuế … cản trở hoạt động của thị trường, thì những cải tiến trong lĩnh vực tài chính sẽ không mang lại lợi ích cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào. Xuất phát từ giả định này, rất nhiều nghiên cứu đã được tiến hành để tìm hiểu vì sao những“bất hoàn hảo ” có thể dẫn đến những cài tiến trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.
Thực tế cho thấy, những “bất hoàn hào ”còn tồn tại khiến các chủ thể trong nền kinh tế không thể tận dụng được các chức năng của hệ thống tài chính một cách hiệu quả nhất. Và việc phát triển các sản phẩm mới, cũng như những cải tiến khác trong lĩnh vực tài chính ngân hàng đã giúp hệ thống tài chính thực hiện hiệu quả hơn các chức năng cơ bàn của mình, đó là: chuyến giao vốn qua không gian và thời gian; tập trung vốn;quản trị rủi ro; cung cấp thông tin hỗ trợ cho việc ra quyết định; giải quyết vấn để thông tin bất cân xứng và hỗ trợ hoạt động mua bán trao đổi hàng hóa, dịch vụ thông qua hệ thống thanh toán. Thực hiện các chức năng của mình một cách hiệu qủa có nghĩa là hệ thống tài chinh đâ khắc phục được những “bất hoàn hà ” trên thị trường.
Dựa trên kết quả nghiên cứu của để tài nhánh: “Phát triển sản phẩm mới trong lĩnh vực tài chính ở Việt Nam dựa trên kinh nghiệm Hàn Quốc ” trong khuôn khổ Nhiệm vụ hợp tác quốc tế vé khoa học công nghệ theo Nghị định thư: “Nghiên cứu phát triền thị trường tài chính trong điểu kiện hội nhập kinh tế quốc tế – kinh nghiệm cùa Hàn Quốc và vận dụng vào Việt Nam”, PGS. TS. Nguyễn Thị Quy – Trọng tài viên Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam, Chủ nhiệm Bộ môn Tài chính quốc tế cùng các giảng viên khoa Tài chính – Ngán hàng, Trường Đại học Ngoại thương đã biên soạn cuốn sách“Phát triển-sànphẩm mới trong tĩnh vực tài chính ở Việt Nam
Trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu cũng như thị trường tài chính Việt Nam đang gặp nhiều bất ổn dưới tác động của cuộc khủng hoảng tài chinh và suy thoái kinh tế, cuốn sách thực sự là tài liệu tham khảo bỗ ích cho các nhà nghiên cứu và hoạch định chiến lược, chinh sách vĩ mô, các nhà thực tiễn cũng như các giảng viên, sinh viên trong các trường đại học thuộc phạm vi chuyên ngành có liên quan.
Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc.
MỤC LỤC
Lời nhà xuất bản
Chương 1.Lý luận chung về phát triển sản phẩm mới trong lĩnh vực tài chính
Chương 2.Kinh nghiệm quốc tế về phát triển sản phẩm mới trong lĩnh vực tài chính
Chương 3.Giải pháp phát triển trên sản phẩm mới trong lĩnh vực tài chính tạiViệt Nam

 

 

Bình luận

Tin tức mới nhất

Tìm giải pháp đẩy mạnh truyền thông phát triển văn hóa đọc

Lần đầu tiên có một cuộc gặp “bàn tròn” giữa

Mạnh tay với sách giả, sách lậu

Một trong những mục tiêu trong nhiệm kỳ mới mà

Sách nói – động lực số hóa ngành xuất bản trong thời đại 4.0

Không nằm ngoài xu thế phát triển của các xuất

Phát triển xuất bản theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiện đại hóa

Thứ nhất, trong những năm chiến tranh giải phóng và bảo

Chú trọng phát triển văn hóa đọc và chuyển đổi số

Ngày 12/7, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại

SÁCH NỔI BẬT

189,000

LỜI NÓI ĐẦU Hiện nay, trong nền kinh tế của nƣớc ta sử dụng rất nhiều các hệ thống lạnh. Trong công nghiệp có các hệ thống lạnh ở nhà máy bia, nhà máy nƣớc ngọt, nhà máy chế biến thủy sản, các nhà máy đông lạnh thực phẩm, nhà máy đồ hộp, nhà máy sản xuất nƣớc đá… Trong dân dụng, phổ biến nhất là các hệ thống lạnh điều hòa không khí, các kho chứa thuốc, sinh phẩm trong y tế, tủ lạnh gia đình, tủ lạnh thƣơng nghiệp, siêu thị… Cuốn sách Kỹ thuật lạnh đƣợc biên soạn và xuất bản lần này là kết quả đúc rút kinh nghiệm của nhiều năm giảng dạy, cùng với quá trình thiết kế, thi công và lắp đặt nhiều hệ thống lạnh khác nhau trên mọi miền đất nƣớc của các tác giả. Vì vậy, các kiến thức đƣợc đƣa vào cuốn sách rất phù hợp với các sinh viên và kỹ sƣ Kỹ thuật Nhiệt – Lạnh nƣớc ta. Các tác giả hy vọng cuốn sách sẽ đáp ứng đƣợc các yêu cầu về đào tạo kỹ sƣ ngành Kỹ thuật Nhiệt – Lạnh ở các trƣờng đại học kỹ thuật và là tài liệu tham khảo tốt cho các kỹ sƣ đang vận hành, thiết kế các hệ thống lạnh công nghiệp hiện nay. Sách không chỉ trình bày các cơ sở lý thuyết, tính toán thiết kế các thiết bị, hệ thống lạnh mà còn trình bày các bản vẽ, cấu tạo tƣơng đối chi tiết của các thiết bị của hệ thống lạnh đang đƣợc sử dụng hiện nay. Cuốn sách là công trình chung, đƣợc các tác giả đồng chủ trì xuất bản và phân công biên soạn các chƣơng cụ thể nhƣ sau: - GS.TS. Đinh Văn Thuận biên soạn các chƣơng 1, 2, 3, 4 và 5. - PGS.TS. Võ Chí Chính biên soạn các chƣơng 6, 7, 8, 9 và 10. Mọi nhận xét góp ý xin gửi về: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật Địa chỉ: Số 70 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội CÁC TÁC GIẢ

188,000

1.018

BỘ SƯU TẬP SÁCH HAY