Đọc thử

Nguyên lý gia công vật liệu

180,000

Năm XB: 2013

Tác giả:

Loại sách:

Quốc gia:

KT bìa: 16x24cm

Mã IBSN:

Mã IBSN Điện tử:

LỜI NÓI ĐU

Gia công vật liệu là một trong những quá trình chế rạo sàn phẩm hoàn chình cùa ngành cơ khi. Năng suất, chất lượng, hiệu quà kinh tế cùa một nền sàn xuất luôn luôn gắn liền với việc nắm bắt vềđiều khiển được các quy luật khoa học, mà trong quá trình gia công vật liệu, đặcbiệt là gia công kim loại và phi kim loại, có nhiều quy luật hết sức phức tạp. Ngày nay, khi trình độ sản xuất được tự động hoá ở mức độ cao, khi các lĩnh vực công nghệ hiện đại được tổ hợp lại với nhau để hình thành một công nghệ mới, một ngành mới cao hơn như tổ hợp ra khí, điện, điện tử, tin học V.V.. thì khoa học gia công vật liệu đã có những bước phát triển mới, vi dụ như gia công vật liệu trong sàn xuất tổ hợp điều khiển bằng máy vi tính CAD/CAM-CIM- CNC.

Để có tài liệu kịp thời phục vụ đào tạo và nghiên cứu về lĩnh vực cơ khí trong giai đoạn mới, chúng tôi biên soạn cuốn sách “Nguyên lý gia công vật liệu”.

Sáchđược hiên soạn trên cơ sở tham kháo một số tài liệu trong nước: trước đây và sừ dụng các nội dung mới, hiện đại từ các tài liệu về lĩnh vực này ở các nước tiên tiến trên thế giới.

Sáchđược dùng cho sinh viên ngành cơ khí thuộc các hệ đào tạo khác nhau trong các trưởng đại học, đồng thời có thể dùng làm tàiliệu tham khảo cho các cán hộ nghiên cứu,cánbộ kỹ thuật ờ các viện, các công ty sàn xuất và các trường kỹ thuật khác.

Sáchđược chia làm hai phần:

Phần1 Gia công kim loại bằng cắt

Phần 2 Gia công các loại vật liệu khác và các phương pháp gia công mới.

Do diều kiện thời gian, trong lài liệu chì mới giới thiệu Phầ 1, Phần 2 sẽ ra mắt bạn đọc trong thời gian sớm nhất.

Trong quá trình hoàn thành bàn thảo, chúng tôi được sự giúp đỡ, động viên và góp ý của các cánbộ giảng dạy, các nhà khoa học trong và ngoài trường. Xin chân thành câm ơn sựgiúp đỡ quýbáu đó.

Chắc chắn tài liệu còn nhiều thiếu sót. Chúng tôi xin trân trọng và mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của bạn đọc và đồng nghiệp.

Thư góp ý xin gửi theo địa chỉ: Bộ môn Gia công Vật liệu và Dụng cụ Công nghiệp. Viện Cơ khi. Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Các tác giả

 

MỤC LỤC

Chương 1.Vật liệu phần cắt dụng cụ

Chương 2.Thông số hình học phần cắt của dụng cụ

Chương 3.Động học của quá trình cắt

Chương 4.Những cơ sở vật lý của quá trình cắt

Chương 5.Động lực học quá trình cắt

Chương 6.Hiện tượng nhiệt trong quá trình cắt

Chương 7.Mòn và tuổi bền của dụng cụ cắt

Chương 8.Tính toán thời gian gia công cơ bản

Chương 9.Mài

Phụ lục

Tài liệu tham khảo

 

Bình luận

SÁCH NỔI BẬT

BỘ SƯU TẬP SÁCH HAY