Đọc thử

Vật liệu bôi trơn

145,000

Năm XB: 2011

Tác giả:

Loại sách:

Quốc gia:

KT bìa: 16x24

Mã IBSN:

Mã IBSN Điện tử:

LỜI MỞ ĐẦU

          Công nghệ các hợp chất bôi trơn và các sản phẩm liên quan đã được nghiên cứu và phát triển trong suốt nhiều thập kỷ vừa qua.Các phân đoạn dầu khoáng không chứ phụ gia thì không đủ các tính chất cần thiết để làm chất bôi trơn cho các thiết bị hiện đại.Các chất bôi trơn tiết kiệm năng lượng đòi hỏi các dầu gốc phải có độ nhớt, quan hệ độ nhớt – nhiệt độ thích hợp và các phụ gia như các chất biến tính ma sát.

          Tầm quan trọng của các hợp chất bôi trơn chưa được đánh giá đúng.Khoảng 30% tổng năng lượng tạo ra bị thất thoát do ma sát. Mài mòn là nguyên nhân gây mất mát đáng kể vật liệu.Nếu sự bôi trơn được cải thiện tốt hơn thì có tới 4,5% tổng năng lượng được tiết kiệm. Do đó, các chất bôi trơn trở thành một yếu tố quan trọng trong thiết kế thiết bị.

          Ma sát học, công nghệ ma sát (liên quan đến ma sát, mài mòn) và sự bôi trơn đã trở thành một lĩnh vực chuyên môn phức tạp của khoa học và kỹ thuật. Chúng liên quan đến hóa học, vật lý và cơ khí.

          Quyển sách này đề cập đến những hiểu biết mới nhất về những lĩnh vực trên để giúp cho việc áp dụng đúng các chất bôi trơn được thuận tiện hơn và cũng có thể dùng làm tài liệu hướng dẫn cho những nghiên cứu sâu hơn.Trong thực tế, các hiện tượng ma sát, mài mòn và bôi trơn rất khó để mô tả chi tiết, chính xác.Tuy nhiên, quyển sách này chủ yếu đi sâu vào nghiên cứu các thông số và tính chất của các hiện tượng trên.Các tài liệu khác đang phổ biến cũng được sang lọc và phân tích. Các phương pháp dựa trên những dữ kiện hóa học hay lý hóa để dự đoán các tính chất và ứng dụng của hợp chất bôi trơn cũng được nghiên cứu. Điều này đặc biệt quan trọng vì nhiều cấu tử của hợp chất bôi trơn, dầu gốc và phụ gia không được xác định rõ về mặt hóa học.Các sơ đồ dùng để cải thiện mức độ tinh khiết cho hợp chất bôi trơn cũng được đề cập tới.

          Vì thế, hy vọng rằng quyển sách này sẽ trở thành một tài liệu tham khảo mang tính hướng dẫn cho các hoạt động ứng dụng, nghiên cứu phát triển và cũng có thể làm tài liệu cho các đồng nghiệp trẻ.Cuối cùng dù rất cố gắng, nhưng thật khó tránh khỏi những thiếu sót, tác giả rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của bạn đọc

 

                                                                                      Tác giả

MỤC LỤC

Lời mở đầu

Mục lục

Các ký hiệu viết tắt

Chương 1. Ma sát học kỹ thuật ma sát

Chương 2.Quá trình sản xuất dầu bôi trơn gốc dầu mỏ

Chương 3.Các sản phẩm

Chương 4.Chất lỏng thủy lực

Chương 5.Chất lượng gia công kim loại

Chương 6.Mỡ bôi trơn

Chương 7.Bôi trơn rắn

Chương 8.Sự bôi trơn khí

Chương 9.Phụ gia

Chương 10.Dầu bôi trơn tổng hợp

Tài liệu tham khảo

Bình luận

Tin tức mới nhất

Tìm giải pháp đẩy mạnh truyền thông phát triển văn hóa đọc

Lần đầu tiên có một cuộc gặp “bàn tròn” giữa

Mạnh tay với sách giả, sách lậu

Một trong những mục tiêu trong nhiệm kỳ mới mà

Sách nói – động lực số hóa ngành xuất bản trong thời đại 4.0

Không nằm ngoài xu thế phát triển của các xuất

Phát triển xuất bản theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiện đại hóa

Thứ nhất, trong những năm chiến tranh giải phóng và bảo

Chú trọng phát triển văn hóa đọc và chuyển đổi số

Ngày 12/7, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại

SÁCH NỔI BẬT

189,000

LỜI NÓI ĐẦU Hiện nay, trong nền kinh tế của nƣớc ta sử dụng rất nhiều các hệ thống lạnh. Trong công nghiệp có các hệ thống lạnh ở nhà máy bia, nhà máy nƣớc ngọt, nhà máy chế biến thủy sản, các nhà máy đông lạnh thực phẩm, nhà máy đồ hộp, nhà máy sản xuất nƣớc đá… Trong dân dụng, phổ biến nhất là các hệ thống lạnh điều hòa không khí, các kho chứa thuốc, sinh phẩm trong y tế, tủ lạnh gia đình, tủ lạnh thƣơng nghiệp, siêu thị… Cuốn sách Kỹ thuật lạnh đƣợc biên soạn và xuất bản lần này là kết quả đúc rút kinh nghiệm của nhiều năm giảng dạy, cùng với quá trình thiết kế, thi công và lắp đặt nhiều hệ thống lạnh khác nhau trên mọi miền đất nƣớc của các tác giả. Vì vậy, các kiến thức đƣợc đƣa vào cuốn sách rất phù hợp với các sinh viên và kỹ sƣ Kỹ thuật Nhiệt – Lạnh nƣớc ta. Các tác giả hy vọng cuốn sách sẽ đáp ứng đƣợc các yêu cầu về đào tạo kỹ sƣ ngành Kỹ thuật Nhiệt – Lạnh ở các trƣờng đại học kỹ thuật và là tài liệu tham khảo tốt cho các kỹ sƣ đang vận hành, thiết kế các hệ thống lạnh công nghiệp hiện nay. Sách không chỉ trình bày các cơ sở lý thuyết, tính toán thiết kế các thiết bị, hệ thống lạnh mà còn trình bày các bản vẽ, cấu tạo tƣơng đối chi tiết của các thiết bị của hệ thống lạnh đang đƣợc sử dụng hiện nay. Cuốn sách là công trình chung, đƣợc các tác giả đồng chủ trì xuất bản và phân công biên soạn các chƣơng cụ thể nhƣ sau: - GS.TS. Đinh Văn Thuận biên soạn các chƣơng 1, 2, 3, 4 và 5. - PGS.TS. Võ Chí Chính biên soạn các chƣơng 6, 7, 8, 9 và 10. Mọi nhận xét góp ý xin gửi về: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật Địa chỉ: Số 70 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội CÁC TÁC GIẢ

188,000

1.012

BỘ SƯU TẬP SÁCH HAY