Đọc thử

Nguyên lý gia công vật liệu

180,000

Năm XB: 2013

Tác giả:

Loại sách:

Quốc gia:

KT bìa: 16x24cm

Mã IBSN:

Mã IBSN Điện tử:

LỜI NÓI ĐU

Gia công vật liệu là một trong những quá trình chế rạo sàn phẩm hoàn chình cùa ngành cơ khi. Năng suất, chất lượng, hiệu quà kinh tế cùa một nền sàn xuất luôn luôn gắn liền với việc nắm bắt vềđiều khiển được các quy luật khoa học, mà trong quá trình gia công vật liệu, đặcbiệt là gia công kim loại và phi kim loại, có nhiều quy luật hết sức phức tạp. Ngày nay, khi trình độ sản xuất được tự động hoá ở mức độ cao, khi các lĩnh vực công nghệ hiện đại được tổ hợp lại với nhau để hình thành một công nghệ mới, một ngành mới cao hơn như tổ hợp ra khí, điện, điện tử, tin học V.V.. thì khoa học gia công vật liệu đã có những bước phát triển mới, vi dụ như gia công vật liệu trong sàn xuất tổ hợp điều khiển bằng máy vi tính CAD/CAM-CIM- CNC.

Để có tài liệu kịp thời phục vụ đào tạo và nghiên cứu về lĩnh vực cơ khí trong giai đoạn mới, chúng tôi biên soạn cuốn sách “Nguyên lý gia công vật liệu”.

Sáchđược hiên soạn trên cơ sở tham kháo một số tài liệu trong nước: trước đây và sừ dụng các nội dung mới, hiện đại từ các tài liệu về lĩnh vực này ở các nước tiên tiến trên thế giới.

Sáchđược dùng cho sinh viên ngành cơ khí thuộc các hệ đào tạo khác nhau trong các trưởng đại học, đồng thời có thể dùng làm tàiliệu tham khảo cho các cán hộ nghiên cứu,cánbộ kỹ thuật ờ các viện, các công ty sàn xuất và các trường kỹ thuật khác.

Sáchđược chia làm hai phần:

Phần1 Gia công kim loại bằng cắt

Phần 2 Gia công các loại vật liệu khác và các phương pháp gia công mới.

Do diều kiện thời gian, trong lài liệu chì mới giới thiệu Phầ 1, Phần 2 sẽ ra mắt bạn đọc trong thời gian sớm nhất.

Trong quá trình hoàn thành bàn thảo, chúng tôi được sự giúp đỡ, động viên và góp ý của các cánbộ giảng dạy, các nhà khoa học trong và ngoài trường. Xin chân thành câm ơn sựgiúp đỡ quýbáu đó.

Chắc chắn tài liệu còn nhiều thiếu sót. Chúng tôi xin trân trọng và mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của bạn đọc và đồng nghiệp.

Thư góp ý xin gửi theo địa chỉ: Bộ môn Gia công Vật liệu và Dụng cụ Công nghiệp. Viện Cơ khi. Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Các tác giả

 

MỤC LỤC

Chương 1.Vật liệu phần cắt dụng cụ

Chương 2.Thông số hình học phần cắt của dụng cụ

Chương 3.Động học của quá trình cắt

Chương 4.Những cơ sở vật lý của quá trình cắt

Chương 5.Động lực học quá trình cắt

Chương 6.Hiện tượng nhiệt trong quá trình cắt

Chương 7.Mòn và tuổi bền của dụng cụ cắt

Chương 8.Tính toán thời gian gia công cơ bản

Chương 9.Mài

Phụ lục

Tài liệu tham khảo

 

Bình luận

Tin tức mới nhất

Tìm giải pháp đẩy mạnh truyền thông phát triển văn hóa đọc

Lần đầu tiên có một cuộc gặp “bàn tròn” giữa

Mạnh tay với sách giả, sách lậu

Một trong những mục tiêu trong nhiệm kỳ mới mà

Sách nói – động lực số hóa ngành xuất bản trong thời đại 4.0

Không nằm ngoài xu thế phát triển của các xuất

Phát triển xuất bản theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiện đại hóa

Thứ nhất, trong những năm chiến tranh giải phóng và bảo

Chú trọng phát triển văn hóa đọc và chuyển đổi số

Ngày 12/7, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại

SÁCH NỔI BẬT

189,000

LỜI NÓI ĐẦU Hiện nay, trong nền kinh tế của nƣớc ta sử dụng rất nhiều các hệ thống lạnh. Trong công nghiệp có các hệ thống lạnh ở nhà máy bia, nhà máy nƣớc ngọt, nhà máy chế biến thủy sản, các nhà máy đông lạnh thực phẩm, nhà máy đồ hộp, nhà máy sản xuất nƣớc đá… Trong dân dụng, phổ biến nhất là các hệ thống lạnh điều hòa không khí, các kho chứa thuốc, sinh phẩm trong y tế, tủ lạnh gia đình, tủ lạnh thƣơng nghiệp, siêu thị… Cuốn sách Kỹ thuật lạnh đƣợc biên soạn và xuất bản lần này là kết quả đúc rút kinh nghiệm của nhiều năm giảng dạy, cùng với quá trình thiết kế, thi công và lắp đặt nhiều hệ thống lạnh khác nhau trên mọi miền đất nƣớc của các tác giả. Vì vậy, các kiến thức đƣợc đƣa vào cuốn sách rất phù hợp với các sinh viên và kỹ sƣ Kỹ thuật Nhiệt – Lạnh nƣớc ta. Các tác giả hy vọng cuốn sách sẽ đáp ứng đƣợc các yêu cầu về đào tạo kỹ sƣ ngành Kỹ thuật Nhiệt – Lạnh ở các trƣờng đại học kỹ thuật và là tài liệu tham khảo tốt cho các kỹ sƣ đang vận hành, thiết kế các hệ thống lạnh công nghiệp hiện nay. Sách không chỉ trình bày các cơ sở lý thuyết, tính toán thiết kế các thiết bị, hệ thống lạnh mà còn trình bày các bản vẽ, cấu tạo tƣơng đối chi tiết của các thiết bị của hệ thống lạnh đang đƣợc sử dụng hiện nay. Cuốn sách là công trình chung, đƣợc các tác giả đồng chủ trì xuất bản và phân công biên soạn các chƣơng cụ thể nhƣ sau: - GS.TS. Đinh Văn Thuận biên soạn các chƣơng 1, 2, 3, 4 và 5. - PGS.TS. Võ Chí Chính biên soạn các chƣơng 6, 7, 8, 9 và 10. Mọi nhận xét góp ý xin gửi về: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật Địa chỉ: Số 70 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội CÁC TÁC GIẢ

188,000

1.118

BỘ SƯU TẬP SÁCH HAY