Đọc thử

Mô Phỏng Hệ Thống Truyền Thông

Đã bán: 1

100,000

Năm XB: 2021

Tác giả:

Loại sách:

Quốc gia:

KT bìa: 16 x 24

Mã IBSN: 978 - 604 -67 - 1996 -0

Mã IBSN Điện tử:

Tác giả : PGS.TS. Võ Nguyễn Quốc Bảo – PGS TS Lê Hải Châu ( Đồng chủ biên ) 
Nhà xuất bản : Khoa học và Kỹ thuật 
Số Trang : 360 trang 
Kích thước : 19 x 27 cm 
Nội dung : Trong sự phát triển nhanh chóng các hệ thống thông tin và truyền thông cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các hệ thống máy tính , ngày nay mô phỏng đã trở thành một công cụ không thể thiếu trong quá trình nghiên cứu phát triển hệ thống cũng như trong quá trình thiết kế và triển khai hệ thống , Giáo trình “ Mô phỏng hệ thống truyền thông " nhằm mục đích cung cấp kiến thức cho sinh viên hiểu và biết được cách thức mô phỏng một hệ thống truyền thông và có thể tiến hành cài đặt trên phần mềm mô phỏng Matlab . Cuốn sách này là giáo trình cho môn học “ Mô phỏng các hệ thống truyền thông " tại Khoa Viễn thông , Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Giáo trình được tổ chức thành 6 chương với tổng cộng hơn 170 ví dụ đi kèm giúp minh họa tất cả các khía cạnh của mô phỏng hệ thống truyền thông . Cuối các chương có phần câu hỏi và bài tập giúp cho sinh viên và người đọc có thể ôn lại nội dung trọng tâm trong các chương . Các ví dụ trong cuốn sách được lập trình và kiểm tra trên Matlab phiên bản 2019a . Để đọc tốt cuốn sách này , người đọc cần có kiến thức về : lý thuyết xác suất , lý thuyết thông tin , thông tin số và thông tin vô tuyển bên cạnh kiến thức về lập trình cơ bản .

Nội dung cơ bản của các chương như sau :

Chương 1 : Trình bày tổng quan về kỹ thuật mô phỏng bao gồm phương pháp luận , các vấn đề về mô hình hóa và vai trò của mô phỏng trong thiết kế hệ thống .

Chương 2 : Giới thiệu về MATLAB giúp sinh viên nắm được vấn đề cơ bản trong việc sử dụng MATLAB làm công cụ tính toán trong kỹ thuật nói chung và trong mô phỏng hệ thống truyền thông ở các chương sau .

Chương 3 : Giới thiệu về Simulink , một công cụ trong MATLAB được sử dụng để mô phỏng dựa trên mô hình hay sơ đồ khối , thuận tiện cho việc mô phỏng hệ thống

Chương 4 : Mô phỏng quá trình thu phát tín hiệu bao gồm các vấn đề cơ bản về tín hiệu trong mô phỏng , mô phỏng các quá trình cơ bản thực hiện tại bộ phát và bộ thu trong một hệ thống truyền thông .

Chương 5 : Mô phỏng kênh thông tin bao gồm phương pháp thực hiện đề môi phỏng các kênh cơ bản nói chung đến các kênh thông tin cụ thể như kênh hữu tuyến và kênh vô tuyến

Bình luận

SÁCH NỔI BẬT

BỘ SƯU TẬP SÁCH HAY