Đọc thử

Công nghệ và chuyển giao công nghệ

192,000

Năm XB: 2017

Tác giả:

Loại sách:

Quốc gia:

KT bìa: 16 X 24 cm

Mã IBSN: 9786046708407

Mã IBSN Điện tử:

Thực trạng của Công nghệ và chuyển giao công nghệ chậm và kém hiệu quả của nước ta đang là những rào cản đối với sự phát triển kinh tế nhanh và bền vững tại Việt Nam. Điều đó xuất phát từ lý do chính là thiếu thông tin về công nghệ được chuyển giao và các vấn đề nảy sinh trong quá trình chuẩn bị và vận hành chuyển giao công nghệ. Ngoài ra, còn có hàng loạt nguyên nhân chủ quan và khách quan khác đang làm việc cho công nghệ và chuyển giao có một khoảng cách lớn so với những mục tiêu mà Đảng và Nhà nươc ta đã đề ra, chưa tương xứng với tiềm năng của đội ngũ  cán bộ KH&CN đông đảo và giàu lòng yêu nước hiện có của đất nước.

 

Nội dung cuốn sách gồm 4 chương:

Chương 1: Tổng quan về công nghệ và chuyển giao công nghệ

Chương 2: Công nghệ và chuyển giao công nghệ của một số nước và vùng lãnh thổ trên thế giới

Chương 3: Thực trạng công nghệ và chuyển giao công nghệ của Việt Nam

Chương 4: Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và một số chủ trương, giải pháp về chuyển giao công nghệ của Việt Nam.

Bình luận

SÁCH NỔI BẬT

BỘ SƯU TẬP SÁCH HAY