Theo thông tin từ nhà xuất bản Springer, nhóm tác giả “Dương Tấn Nhựt, Hoàng Thanh Tùng, Edward Chee-Tak YEUNG” đã xuất bản cuốn sách với tựa đề “Plant Tissue Culture: New Techniques and Application in Horticultural Species of Tropical Region” trong năm 2022. Đây là sách chuyên khảo thuộc lĩnh vực công nghệ sinh học, công bố những đóng góp quan trọng của GS.TS. Dương Tấn Nhựt, TS. Hoàng Thanh Tùng và các cộng sự cho ngành Sinh học – Nông nghiệp Việt Nam bằng kết quả nghiên cứu xuất sắc mang tầm quốc tế, góp phần xác lập một trường phái nghiên cứu có tầm ảnh hưởng cao trong địa hạt nuôi cấy mô thực vật nói riêng và lĩnh vực công nghệ sinh học nói chung.

Trang bìa của cuốn sách

Công trình này là kết quả của nỗ lực lao động trí tuệ trong nhiều năm của nhóm tác giả, với sự hợp tác tích cực của các đồng nghiệp trong và ngoài nước, trong đó có các nhà nghiên cứu thuộc Phòng Sinh học phân tử và Chọn tạo giống cây trồng, Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Điều gây ấn tượng nhất không chỉ là ý nghĩa quan trọng về khoa học và thực tiễn của công trình nghiên cứu mà còn là ở chỗ các tác giả của công trình (GS.TS. Dương Tấn Nhựt và TS. Hoàng Thanh Tùng) đều là các cựu sinh viên Khoa Sinh học, Trường Đại học Đà Lạt.

Việc nhiều cựu sinh viên Trường Đại học Đà Lạt thành công trong nghiên cứu khoa học – có nhiều công trình xuất sắc mang tầm vóc quốc tế được công bố bởi các nhà xuất bản quốc tế uy tín – là minh chứng sinh động và thuyết phục cho chất lượng đào tạo của Trường. Với bề dày truyền thống gần 65 năm hình thành và phát triển, Trường Đại học Đà Lạt tự hào là nơi vun đắp nền tảng vững chắc, chắp cánh cho những ước mơ nghiên cứu khoa học bay xa và đạt được những kết quả quan trọng, đóng góp có ý nghĩa vào sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ của nước nhà. Những thành tựu nghiên cứu xuất sắc của các cựu sinh viên đã và sẽ tiếp tục củng cố, tăng cường uy tín và vị thế khoa học của Trường, truyền nguồn cảm hứng lớn lao cho các thế hệ sinh viên kế tục, góp phần vào nỗ lực xây dựng Trường Đại học Đà Lạt sớm trở thành một trong những cơ sở giáo dục đại học uy tín hàng đầu của khu vực Đông Nam Á.

- GS.TS. Dương Tấn Nhựt, cựu sinh viên Khoa Sinh học, Trường Đại học Đà Lạt, hiện là Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học Tây Nguyên, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Ủy viên Hội đồng trường, Trường Đại học Đà Lạt; Thành viên Hội đồng Biên tập Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt.
 
 - TS. Hoàng Thanh Tùng, cựu sinh viên Khoa Sinh học, Trường Đại học Đà Lạt, hiện là nghiên cứu viên tại Phòng Sinh học phân tử và Chọn tạo giống cây trồng, Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Chuyên gia phản biện độc lập cho Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt. 
Nguồn: https://dlu.edu.vn/