Ngày 19.4, Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) phát động chuỗi các hoạt động đổi mới sáng tạo (ĐMST), khởi nghiệp sáng tạo (KNST) 2024.