Hiển thị tất cả 8 kết quả

68,000

Nhà Xuất bản Khoa học và Kỹ thuật trân trọng gửi đến Quý bạn đọc cuốn sách!

53,000

LỜI MỞ ĐẦU Cuốn “Bài tập tuốc bin hơi nước (chọn lọc và giải sẵn)” bao gồm những bài toán mẫu với lời giải sẵn bằng công cụ tính toán thông thường. Một số bài tập dài được tính toán bằng máy điện tử. Cuốn sách này ra đời nhằm phục vụ sinh viên ngành

45,000

LỜI NÓI ĐẦUDao động là một hiện tượng kỹ thuật hay gặp trong các lĩnh vực diện, điện tử, quang học,… đặc biệt trong lĩnh vực cơ học. Trong những năm gần dây các bài toán dao dộng cơ học dẫ được khảo sát rất nhiều do yêu cầu của thực tế và do sự

52,000

LỜI MỞ ĐẦU           Cuốn sách này trình bày về một số phương pháp gia công tính chủ yếu như mài, khôn, nghiền. Theo tiêu chuẩn của Cộng hòa Liên bang Đức nó thuộc mục 3.3. Các phương pháp gia công với dụng cụ vắt có lưỡi cắt không xác định.           Cách trình bày

34,000

Nhà Xuất bản Khoa học và Kỹ thuật trân trọng gửi đến Quý bạn đọc cuốn sách!

30,000

380,000

Nhà Xuất bản Khoa học và Kỹ thuật trân trọng gửi tới Quý bạn đọc cuốn sách!