Đọc thử

Dao động tàu thủy

45,000

Năm XB: 2006

Tác giả:

Loại sách:

Quốc gia:

KT bìa: 19x27 cm

Mã IBSN:

Mã IBSN Điện tử:

LỜI NÓI ĐẦU
Dao động là một hiện tượng kỹ thuật hay gặp trong các lĩnh vực diện, điện tử, quang học,… đặc biệt trong lĩnh vực cơ học. Trong những năm gần dây các bài toán dao dộng cơ học dẫ được khảo sát rất nhiều do yêu cầu của thực tế và do sự phát triến nhanh chóng các thuật toán tính toán mới cũng như sự phát triển như vũ bão của máy tính diện lử. Vì vậy, dao động của máy móc, công trình, máy bay, tàu thuỷ,… đều đang được các chuyên gia nghiên cứu ngày càng sâu sắc hơn. Ngày nay, các kỹ sư cơ khí nói chung và kỹ sư các chuyên ngành máy bay, tàu thuỷ,… cần phải được trang bị khá kỹ kiến thức về dao động của chuyên ngành mình.
Giáo trình này được biên soạn sau bảy năm giảng dạy môn Dao dộng tàu thuỷ cho sinh viên ngành Kỹthuật tàu thuỷ – Khoa Cơ khí – Truờng Đại học Bách khoa Hà Nội. Nội dung giáo trình đã nhận được sự góp ý rất nhiều của GS. TSKH. Nguyễn Văn Khang. Nhân đây tôi xin gửi tới GS. lời cám ơn trân trọng. Tôi cũng xin cám ơn TS. Nguyền Phong Điền đã giúp tôi dịch một số đoạn trong [1] và ThS. Nguyễn Minh Phương đã chế bản, cũng như các cộng sự khác đã giúp tôi hoàn thành cuốn sách này.
Cuốn sách được xuất bản lần đầu nên mặc dù đã được chỉnh sửa nhiều lần nhưng vẫn không tránh khòi có những thiếu sót. Chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp để lần xuất bản sau tốt hơn.
Mọi ý kiến xin gửi về cho:
PGS. TS. VũVăn Khiêm
Bộ môn Cơ học ứng dụng Khoa Cơ khí
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Tel: 04.8680469, 0903208696
Email: khiem@mail.hut.edu.vn

MỤC LỤC
Lờinóiđầu
Phầnmột. Dao động tuyến tính
Chương 1. Dao động tuyến tính của hệ một bậc tự do
Chương 2. Dao động tuyến tính của hệ nhiều bậc tự do
Chương 3. Dao động tuyến tính của hệ vô hạn bậc tự do
Phầnhai. Dao động tàu thủy
Chương 4. Nhận xét chung về dao động tàu thủy
Chương 5. Dao động thân tàu thủy
Chương 6.Tính toán dao động của các kết cấu thân tàu đặc biệt
Chương 7. Dao động của các thiết bị máy
Chương 8. Một số vấn đề thực tiễn của dao động tàu thủy
Tài liệu tham khảo

 

Bình luận

Tin tức mới nhất

Tìm giải pháp đẩy mạnh truyền thông phát triển văn hóa đọc

Lần đầu tiên có một cuộc gặp “bàn tròn” giữa

Mạnh tay với sách giả, sách lậu

Một trong những mục tiêu trong nhiệm kỳ mới mà

Sách nói – động lực số hóa ngành xuất bản trong thời đại 4.0

Không nằm ngoài xu thế phát triển của các xuất

Phát triển xuất bản theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiện đại hóa

Thứ nhất, trong những năm chiến tranh giải phóng và bảo

Chú trọng phát triển văn hóa đọc và chuyển đổi số

Ngày 12/7, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại

SÁCH NỔI BẬT

189,000

LỜI NÓI ĐẦU Hiện nay, trong nền kinh tế của nƣớc ta sử dụng rất nhiều các hệ thống lạnh. Trong công nghiệp có các hệ thống lạnh ở nhà máy bia, nhà máy nƣớc ngọt, nhà máy chế biến thủy sản, các nhà máy đông lạnh thực phẩm, nhà máy đồ hộp, nhà máy sản xuất nƣớc đá… Trong dân dụng, phổ biến nhất là các hệ thống lạnh điều hòa không khí, các kho chứa thuốc, sinh phẩm trong y tế, tủ lạnh gia đình, tủ lạnh thƣơng nghiệp, siêu thị… Cuốn sách Kỹ thuật lạnh đƣợc biên soạn và xuất bản lần này là kết quả đúc rút kinh nghiệm của nhiều năm giảng dạy, cùng với quá trình thiết kế, thi công và lắp đặt nhiều hệ thống lạnh khác nhau trên mọi miền đất nƣớc của các tác giả. Vì vậy, các kiến thức đƣợc đƣa vào cuốn sách rất phù hợp với các sinh viên và kỹ sƣ Kỹ thuật Nhiệt – Lạnh nƣớc ta. Các tác giả hy vọng cuốn sách sẽ đáp ứng đƣợc các yêu cầu về đào tạo kỹ sƣ ngành Kỹ thuật Nhiệt – Lạnh ở các trƣờng đại học kỹ thuật và là tài liệu tham khảo tốt cho các kỹ sƣ đang vận hành, thiết kế các hệ thống lạnh công nghiệp hiện nay. Sách không chỉ trình bày các cơ sở lý thuyết, tính toán thiết kế các thiết bị, hệ thống lạnh mà còn trình bày các bản vẽ, cấu tạo tƣơng đối chi tiết của các thiết bị của hệ thống lạnh đang đƣợc sử dụng hiện nay. Cuốn sách là công trình chung, đƣợc các tác giả đồng chủ trì xuất bản và phân công biên soạn các chƣơng cụ thể nhƣ sau: - GS.TS. Đinh Văn Thuận biên soạn các chƣơng 1, 2, 3, 4 và 5. - PGS.TS. Võ Chí Chính biên soạn các chƣơng 6, 7, 8, 9 và 10. Mọi nhận xét góp ý xin gửi về: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật Địa chỉ: Số 70 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội CÁC TÁC GIẢ

188,000

1.119

BỘ SƯU TẬP SÁCH HAY