Ngày 10/10 tại Hà Nội đã diễn ra Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản (10/10/1952 – 10/10/2022) và tôn vinh người làm xuất bản tiêu biểu. (Nguồn: Toquoc.vn)

Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản và tôn vinh người làm xuất bản tiêu biểu - Ảnh 1.

Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức.

Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản và tôn vinh người làm xuất bản tiêu biểu - Ảnh 2.

Dự lễ kỷ niệm có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn; Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh; Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng; Bộ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Mạnh Hùng.

Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản và tôn vinh người làm xuất bản tiêu biểu - Ảnh 3.

Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn đọc Thư chúc mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi Ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống. Trong Thư viết: “Trong suốt 70 năm qua, các thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động làm công tác xuất bản, in và phát hành sách đã luôn luôn đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận văn hóa – tư tưởng, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản và tôn vinh người làm xuất bản tiêu biểu - Ảnh 4.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Đảng, Nhà nước và đông đảo bạn đọc tin tưởng và mong rằng, Ngành Xuất bản, In và Phát hành sách tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, luôn luôn giữ vững định hướng chính trị, tư tưởng, bảo đảm hài hòa giữa nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh, phục hồi và phát triển mạnh mẽ văn hóa đọc; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác xuất bản, in và phát hành sách có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng; chuyên môn, nghiệp vụ giỏi, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển và hội nhập quốc tế sâu rộng, góp phần khẳng định vị thế, vai trò là một trong những hoạt động tư tưởng sắc bén của Đảng, Nhà nước và Nhân dân; là một bộ phận quan trọng của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản và tôn vinh người làm xuất bản tiêu biểu - Ảnh 5.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Võ Văn Thưởng – Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đánh giá cao những đóng góp to lớn của các thế hệ người làm xuất bản đồng thời khẳng định ngành Xuất bản, In và Phát hành sách đã phát huy tốt vai trò, sứ mệnh của mình trong việc lưu trữ, tích lũy và truyền bá tri thức, góp phần giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa, bồi đắp tâm hồn, xây dựng nhân cách, trí tuệ con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản và tôn vinh người làm xuất bản tiêu biểu - Ảnh 6.

Ông Võ Văn Thưởng khẳng định, qua 70 năm xây dựng và phát triển, để Ngành Xuất bản có được thành tựu to lớn như hôm nay là xương máu, hy sinh của bao thế hệ cán bộ, nhân viên toàn ngành trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, là sự nỗ lực, bền bỉ, liên tục tìm tòi, nghiên cứu, không ngại khó khăn, phát huy bản lĩnh, trí tuệ, luôn đổi mới, sáng tạo của đội ngũ những người làm xuất bản cả nước, trong các thời kỳ.

Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản và tôn vinh người làm xuất bản tiêu biểu - Ảnh 7.

GS Đinh Xuân Dũng phát biểu tại buổi lễ.

Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản và tôn vinh người làm xuất bản tiêu biểu - Ảnh 8.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tặng hoa và trao biểu trưng vinh danh cho các ông Phan Khắc Hải – Nguyên Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam; Ông Đinh Xuân Dũng – Nguyên Vụ trưởng Vụ Xuất bản; Ông Lê Hoàng, Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam chi nhánh phía Nam; Ông Nguyễn Văn Dòng, Chủ tịch Hiệp hội In Việt Nam

Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản và tôn vinh người làm xuất bản tiêu biểu - Ảnh 9.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo TƯ Lại Xuân Môn và Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng trao tặng thưởng cho các cá nhân

Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản và tôn vinh người làm xuất bản tiêu biểu - Ảnh 10.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng và Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh trao tặng thưởng cho các cá nhân

Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản và tôn vinh người làm xuất bản tiêu biểu - Ảnh 11.

Buổi lễ đã khẳng định sự đóng góp to lớn của Ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam trong 70 năm qua; ghi nhận công lao, cống hiến của đội ngũ cán bộ, biên tập viên, người làm xuất bản; tuyên dương, khen thưởng những người làm xuất bản tiêu biểu; thông qua hoạt động kỷ niệm, nâng cao vị thế Ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam, đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của người làm xuất bản, in và phát hành sách trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản và tôn vinh người làm xuất bản tiêu biểu - Ảnh 12.

Tiết mục biểu diễn nghệ thuật trong chương trình.

Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản và tôn vinh người làm xuất bản tiêu biểu - Ảnh 13.
Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản và tôn vinh người làm xuất bản tiêu biểu - Ảnh 14.
Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản và tôn vinh người làm xuất bản tiêu biểu - Ảnh 15.
Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản và tôn vinh người làm xuất bản tiêu biểu - Ảnh 16.