Ngày 10/10 tại Hà Nội đã diễn ra Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản (10/10/1952 – 10/10/2022) và tôn vinh người làm xuất bản tiêu biểu.
Đoàn đại biểu ngành Xuất bản báo công lên Bác và viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức.

Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản và tôn vinh người làm xuất bản tiêu biểu
Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản và tôn vinh người làm xuất bản tiêu biểu
Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản và tôn vinh người làm xuất bản tiêu biểu
Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Xuất bản

Đến dự và phát biểu tại Lễ kỳ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam, đồng chí Võ Văn Thưởng – Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đánh giá cao những đóng góp to lớn của các thế hệ người làm xuất bản đồng thời khẳng định ngành Xuất bản, In và Phát hành sách đã phát huy tốt vai trò sứ mệnh của mình trong việc lưu trữ tích lũy và truyền tri thức, góp phần gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa bồi đắp tâm hồn, xây dựng nhân cách trí tuệ con người Việt Nam trong sự nghiếp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản và tôn vinh người làm xuất bản tiêu biểu
Đồng chí Võ Văn Thưởng Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Thường trực Ban Bí thư cho rằng: Trong tiến trình phát triển của xã hội, mỗi Nhà Xuất bản phải là bộ lọc để chọn ra những cuốn sách hay, sách đẹp; phải dũng cảm từ chối những bản thảo tầm thường, vô bổ, lệch lạc về tư tưởng, không phù hợp với truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu ngành Xuất bản cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ như: Kiên định, kiên trì giữ vững quan điểm xuất bản là lĩnh vực văn hóa tư tưởng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, là bộ phận của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài; trở thành bộ phận quan trọng của ngành công nghiệp văn hóa; tiếp tục nâng cao chất lượng Xuất bản cả về nội dung hình thức; có trách nhiệm định hướng dư luận, lan tỏa tri thức.

Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản và tôn vinh người làm xuất bản tiêu biểu
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tặng biểu trưng vinh danh cho cho các cán bộ lão thành

Những người làm Xuất bản phải nỗ lực tìm tòi, tiếp thu tinh hoa văn hóa dân tộc và nhân loại, bám sát hơi thở cuộc sống, ứng dụng khoa học công nghệ để đổi mới mô hình hoạt động. Các nhà Xuất bản phải xứng đáng là nơi tác giả gửi gắm niềm tin, là bệ đỡ cho tác phẩm. Đồng thời mỗi tác phẩm phải lấy sự phụng sự quốc gia là mục đích cao nhất. Ngoài việc cung cấp thông tin, tri thức, thì tác phẩm phải hướng con người tới chân thiện mỹ; phê bình thói hư tật xấu; khơi dậy khát vọng, lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc.

Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản và tôn vinh người làm xuất bản tiêu biểu
Tôn vinh và tặng Bằng khen cho 86 cán bộ có thành tích nổi bật

Nhân dịp Lễ kỳ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Xuất bản Việt Nam đã quyết định tặng biểu trưng vinh danh cho 5 cán bộ lão thành có nhiều thành tích, công hiến cho ngành Xuất bản, In và Phát hành; tôn vinh và tặng Bằng khen cho 86 cán bộ có thành tích nổi bật, đóng góp xuất sắc trong hoạt động trong ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam trong thời gian qua.

Cũng nằm trong hệ thống ngành Xuất bản, in và phát hành sách Việt Nam, trong nhiều năm qua, Nhà xuất bản Công Thương đã từng bước vượt qua khó khăn thách thức, sự cạnh tranh của thị trường hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của mình là xuất bản các ấn phẩm phục vụ quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương và nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật về lĩnh vực công nghiệp và thương mại; tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách về công nghiệp và thương mại, hội nhập… góp phần xây dựng đất nước trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.

Nhờ đó, Nhà xuất bản Công Thương cũng đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Bộ Công Thương trao tặng.

Năm 2022, trong khuôn khổ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam, Nhà xuất bản Công Thương đã có 1 cuốn sách “Bác sĩ tốt nhất của nhà mình” (liên kết Công ty Cổ phần Sách Thái Hà) đã được tôn vinh trong Lễ trao giải thưởng Sách Quốc gia. Đồng thời, bà Nguyễn Minh Huệ – Giám đốc Nhà Xuất bản Công Thương (Bộ Công Thương) cũng được vinh danh tại Lễ kỷ niệm năm nay.