Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành Sách Việt Nam

Chiều ngày 10.10 tại Hà Nội đã diễn ra Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam (10.10.1952 – 10.10.2022) và Gặp mặt, tuyên dương người làm xuất bản tiêu biểu do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ TT&TT, Hội Xuất bản Việt Nam phối hợp tổ chức. Lễ kỷ niện nhằm khẳng định sự đóng góp to lớn của Ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam trong 70 năm qua; ghi nhận công lao, cống hiến của đội ngũ cán bộ, biên tập viên, người làm xuất bản; tuyên dương, khen thưởng những người làm xuất bản tiêu biểu.

 

 

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Dự Lễ kỷ niệm có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn; Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng; Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng.

Tham dự Lễ kỷ niệm còn có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ TT&TT, Hội Xuất bản Việt Nam; đại diện lãnh đạo Ban, bộ, ngành, đoàn thể, tổ chức Hội Trung ương, một số địa phương có nhà xuất bản; đại diện lãnh đạo các cơ sở đào tạo, cơ quan chủ quản nhà xuất bản, các nhà xuất bản, công ty in, phát hành sách, một số chuyên gia trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành sách và 86 đại biểu là những người làm xuất bản, in và phát hành sách tiêu biểu được tuyên dương, khen thưởng tại Lễ kỷ niệm.

 

 

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 

Tại Lễ kỷ niệm, các đại biểu vinh dự được nghe Thư chúc mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi Ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của Ngành (10.10.1952 – 10.10.2022). Trong thư, Tổng Bí thư viết: “Trong suốt 70 năm qua, các thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động làm công tác xuất bản, in và phát hành sách đã luôn luôn đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận văn hóa – tư tưởng, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Đảng, Nhà nước và đông đảo bạn đọc tin tưởng và mong rằng, Ngành Xuất bản, In và Phát hành sách tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, luôn luôn giữ vững định hướng chính trị, tư tưởng, bảo đảm hài hòa giữa nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh, phục hồi và phát triển mạnh mẽ văn hóa đọc; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác xuất bản, in và phát hành sách có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng; chuyên môn, nghiệp vụ giỏi, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển và hội nhập quốc tế sâu rộng, góp phần khẳng định vị thế, vai trò là một trong những hoạt động tư tưởng sắc bén của Đảng, Nhà nước và Nhân dân; là một bộ phận quan trọng của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

 

 

Các đại biểu tham quan triển lãm

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhận, đánh giá cao những đóng góp quan trọng, to lớn của các thế hệ người làm xuất bản tiêu biểu; khẳng định Ngành Xuất bản, In và Phát hành sách đã phát huy tốt vai trò, sứ mệnh của mình trong việc lưu trữ, tích lũy và truyền bá tri thức, góp phần giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa, bồi đắp tâm hồn, xây dựng nhân cách, trí tuệ con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, ngành Xuất bản muốn có đông bạn đọc thì phải không ngừng nâng cao chất lượng xuất bản phẩm, có nhiều đầu sách hay, giá trị, bảo đảm mỗi xuất bản phẩm ra đời không chỉ cung cấp, phổ biến tri thức, đáp ứng nhu cầu giải trí, nghiên cứu, học hỏi của độc giả mà quan trọng hơn là để người đọc sau khi tiếp nhận, lĩnh hội tri thức, thông tin trong sách sẽ có những bước tiến bộ nhất định trong nhìn nhận, giải quyết những vấn đề của thực tiễn, sống tốt hơn, đẹp hơn.

 

 

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Nguyễn Trọng Nghĩa tặng biểu trưng vinh danh cho các cá nhân có nhiều thành tích, cống hiến cho ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam

Ông Võ Văn Thưởng cho rằng để có sách hay, sách đẹp, thiết thực, đòi hỏi đội ngũ những người làm xuất bản phải nỗ lực tìm tòi, nghiên cứu, tiếp thu tinh hoa dân tộc và nhân loại, bám sát hơi thở cuộc sống, ứng dụng khoa học – công nghệ, đề cao trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp. Mỗi tác phẩm khi xuất bản, phải lấy việc phụng sự quốc gia, dân tộc làm mục đích cao nhất; không chỉ cung cấp tri thức mà còn cổ vũ, khuyến khích bảo vệ cái tốt, hướng con người tới chân, thiện, mỹ; phê bình những thói hư tật xấu, khơi dậy khát vọng, lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin vào Đảng, Nhà nước và chế độ cho người đọc.

 

 

 

 

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng và Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh trao tặng thưởng cho các cá nhân

 

Ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước luôn đánh giá cao vai trò, vị trí quan trọng của ngành Xuất bản trong sự nghiệp cách mạng; luôn quan tâm, tạo điều kiện để ngành xuất bản phát triển. Thường trực Ban Bí thư tin tưởng ngành Xuất bản sẽ tiếp tục phát huy thành tựu đã đạt được, hoàn thành tốt sứ mệnh của mình, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ôn lại những dấu mốc trên hành trình 70 năm xuất bản tại lê kỷ niệm, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương  ông Trần Thanh Lâm điểm lại những thành tựu chính của ngành Xuất bản, in và phát hành sách. Việt Nam, từ quốc gia thiếu sách vào những năm 80-90 thế kỷ XX đã vươn lên phát triển cả về quy mô, trình độ, năng lực ngành xuất bản với hệ thống gồm 57 nhà xuất bản, trên 2.300 cơ sở in, trên 2.000 doanh nghiệp phát hành, gần 13.000 điểm phát hành trên cả nước; đã in và phát hành khoảng 450 triệu bản sách/năm, đưa mức bình quân đầu người/sách đạt 4,4-4,5 bản, đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của xã hội.

 

 

 Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo TU Lại Xuân Môn và Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng trao tặng thưởng cho các cá nhân 

Những năm gần đây, nhằm thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, ngành xuất bản, in và phát hành đã không ngừng đổi mới. Nhiều nhà xuất bản, đơn vị phát hành mở rộng chức năng xuất bản, phát hành sách điện tử, nhiều loại hình sách điện tử hiện đại được xuất bản, nhiều cơ sở in quy mô, hiện đại ngang tầm khu vực được xây dựng, tạo dựng diện mạo mới cho ngành xuất bản, in và phát hành.

Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Xuất bản Việt Nam đã quyết định tặng biểu trưng vinh danh cho 5 đồng chí lão thành là những đại biểu có nhiều thành tích, cống hiến cho Ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam; tặng Bằng khen cho 81 đại biểu là những điển hình tiêu biểu, tấm gương trong lao động và công tác, có thành tích nổi bật, đóng góp xuất sắc trong hoạt động xuất bản, in và phát hành sách thời gian qua.

 

 

 Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm và ông Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận TƯ trao tặng thưởng cho các cá nhân

Trong khuôn khổ các hoạt động của Lễ kỷ niệm, vào sáng ngày 10.10.2022, các đại biểu đã đặt vòng hoa báo công dâng Bác tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67 Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp mặt, chúc mừng đại biểu Người làm xuất bản tiêu biểu tại Nhà Quốc hội.