Ngày 08/05/2024, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Nam Định trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập ngành KH&CN (1964-2024) và Ngày KH&CN Việt Nam (18/5). Tại buổi Lễ, Sở KH&CN Nam Định vinh dự được nhận Cờ Thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Hoàng Giang phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Tại Lễ kỷ niệm, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, người lao động ngành KH&CN qua các thời kỳ và đội ngũ trí thức Nam Định đã cùng nhau ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của ngành. Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, ngành KH&CN Nam Định đã đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Sở KH&CN đã đề xuất, tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh triển khai hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng và Chính phủ về KH&CN; tham mưu tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ KH&CN. Ngành KH&CN Nam Định đã có những đổi mới cơ bản, toàn diện trong công tác quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ KH&CN, qua đó khơi dậy và khuyến khích các tiềm năng sáng tạo, xây dựng môi trường thuận lợi cho hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ. Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng KH&CN có trọng tâm, trọng điểm trên từng lĩnh vực, ngành nghề, sát với yêu cầu thực tiễn của sản xuất và đời sống xã hội, gắn với nhu cầu của thị trường; chú trọng đến giá trị ứng dụng thực tiễn của các sản phẩm KH&CN. Sở KH&CN đang triển khai nhiều hoạt động phát triển thị trường công nghệ, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp – đổi mới sáng tạo (KNĐMST) của tỉnh; cùng với đó là các giải pháp thu hút các nguồn lực tri thức, các nguồn lực hỗ trợ phát triển KH&CN, KNĐMST…

Sở Khoa học và Công nghệ nhận Cờ Thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Đặc biệt, Sở KH&CN đã tham mưu tỉnh tổ chức thành công các sự kiện lớn, quy mô quốc gia về KH&CN như: Techfest vùng Đồng bằng sông Hồng 2023, Vòng chung kết Robocon Việt Nam 2023… Hoạt động KH&CN thời gian qua đã tác động tích cực vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, từng bước hình thành thị trường công nghệ, tạo đà cho việc ứng dụng nhanh các thành tựu KH&CN vào sản xuất và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Với nỗ lực, cố gắng không ngừng của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Sở KH&CN vinh dự được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng Cờ Thi đua xuất sắc, Bằng khen về những thành tích đóng góp vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Nam Định.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Hoàng Giang và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Lê Đoài đã chúc mừng, biểu dương, ghi nhận những kết quả, thành tích; những đóng góp của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành KH&CN đã đạt được, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh và ngành KH&CN đất nước. Đồng thời nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn xác định KH&CN là quốc sách hàng đầu, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là đột phá chiến lược và động lực quan trọng để phát triển kinh tế – xã hội. Để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý KH&CN, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội và thúc đẩy phát triển bền vững, thời gian tới ngành KH&CN cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ cả về tư duy và phương thức thực hiện, nâng cao hiệu quả, chất lượng các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng, chuyển giao công nghệ và các lĩnh vực công tác được giao; đẩy nhanh chuyển đổi số trong các lĩnh vực, tạo điều kiện hỗ trợ cho doanh nghiệp và các chủ thể của hệ sinh thái KNĐMST. Chủ động tham mưu cho tỉnh thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng về KH&CN và Chiến lược quốc gia về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp và thị trường công nghệ, lấy doanh nghiệp và các nhóm trí thức trẻ làm trung tâm của hệ sinh thái KNĐMST. Đổi mới cơ chế quản lý đối với các nhiệm vụ KH&CN, thực hiện cơ chế đặt hàng nghiên cứu và thực hiện các nhiệm vụ KH&CN. Ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ KH&CN mang tính định lượng gắn với nhu cầu xã hội, chuỗi giá trị của sản phẩm, tạo giá trị gia tăng và phục vụ cho phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Thực hiện đồng bộ các giải pháp thu hút nguồn lực cho nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao KH&CN và phát triển hệ sinh thái KNĐMST. Nâng cao hoạt động quản lý, thẩm định công nghệ, tổ chức thực hiện theo đúng quy định để ngăn chặn tình trạng sử dụng các công nghệ lạc hậu, công nghệ cấm chuyển giao và hệ thống thiết bị máy móc lỗi thời, lạc hậu trong các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Với bề dày truyền thống và thành tích vẻ vang trong suốt 60 năm qua, cùng với nhiệt huyết đổi mới, khát vọng vươn lên và sự năng động sáng tạo, ngành KH&CN tỉnh Nam Định sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực quyết tâm chung sức đồng lòng, xây dựng ngành ngày một phát triển vững mạnh, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao, góp phần sớm đưa Nam Định trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước.

Lê Hạnh – TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM