Ngày 12/05/2024, Trường Đại học Cần Thơ đã đăng cai tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ VI – SV Startup 2024. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại sự kiện.

SV Startup 2024 là một sự kiện quan trọng trong khuôn khổ các hoạt động triển khai Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”. SV Startup 2024 do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và UBND thành phố Cần Thơ tổ chức tại Trường Đại học Cần Thơ. Mục tiêu của SV Startup 2024 là khuyến khích sự tham gia của các cơ sở giáo dục đại học và phổ thông trong tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, phong trào khởi nghiệp của học sinh, sinh viên là yếu tố quan trọng nhất để đảm bảo sự phát triển toàn diện của quốc gia trong giai đoạn chuyển đổi số. Thủ tướng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khuyến khích sáng tạo, vận dụng kỹ năng công nghệ vào khởi nghiệp, đồng thời cam kết hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động khởi nghiệp của học sinh, sinh viên.

Trong khuôn khổ của SV Startup 2024, 700 ý tưởng và dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên đã được tuyển chọn để tiếp tục hỗ trợ và khuyến khích thành lập các doanh nghiệp khởi nghiệp.

Đoan Khôi – Tạp chí Khoa học và công nghệ Việt Nam