Các đại biểu tại buổi khai mạc chuỗi sự kiện.
 
NDĐT – Chuyên gia Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) sẽ giới thiệu các mô hình phát triển, chuyển giao công nghệ thành công và lựa chọn các đơn vị tham gia dự án “Khởi tạo môi trường sở hữu trí tuệ”.
 
Đây là thông tin được công bố tại buổi khai mạc chuỗi sự kiện Khóa đào tạo nâng cao “Chuyển giao công nghệ thành công” và Hội nghị phỏng vấn các viện nghiên cứu, trường đại học tại TP Hồ Chí Minh, sáng 25-9.
 
Dự án “Khởi tạo môi trường sở hữu trí tuệ” do WIPO hỗ trợ nhằm nâng cao năng lực sáng tạo, quản lý và thương mại hóa công nghệ của các nước đang phát triển và kém phát triển đã được triển khai tại một số nước trong khu vực như Malaysia, Thái-lan, Philippines, Ấn Độ, Iran, Mông Cổ.
 
Tại Việt Nam, dự án dự kiến sẽ kéo dài trong 5 năm (2018-2022). Hoạt động của dự án bao gồm đào tạo cán bộ cho mạng lưới, thiết lập liên kết giữa các trường đại học, viện nghiên cứu với nhau và với các nhà đầu tư, góp phần hỗ trợ thương mại hóa sáng chế.
 
Để bảo đảm thành công của dự án, WIPO yêu cầu các đơn vị tham gia dự án cam kết mạnh mẽ việc triển khai. Bà Olga Spasic, Cố vấn Văn phòng hỗ trợ Khởi nghiệp và doanh nghiệp nhỏ và vừa WIPO cho biết, Việt Nam được xem là một “ngôi sao” mới nổi trong hoạt động đổi mới sáng tạo của khu vực và đã thể hiện được khá nhiều kết quả tốt. Trong đó, Chính phủ Việt Nam cũng đưa ra nhiều chính sách thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đưa hoạt động này phát triển khá mạnh mẽ và ngày càng quy mô hơn. Dự án của WIPO sẽ góp phần phát triển tài sản trí tuệ và thúc đẩy việc ứng dụng tiến bộ công nghệ của Việt Nam.
 
Theo Ban tổ chức, thông qua khóa đào tạo nâng cao “Chuyển giao công nghệ thành công” cho các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, các học viên sẽ có kiến thức, kỹ năng về đàm phán và soạn thảo hợp đồng chuyển giao công nghệ, định giá tài sản trí tuệ, xây dựng chính sách về chuyển giao công nghệ.
 
Còn tại Hội nghị phỏng vấn các viện nghiên cứu, trường đại học sẽ diễn ra tại TP Hồ Chí Minh, từ ngày 25 đến 26-9, và tại Hà Nội, từ ngày 28 đến 29-9, các chuyên gia WIPO sẽ giới thiệu mô hình “trục xoay và nan hoa” (Hub and Spoke) và chính thức lựa chọn các đơn vị tham gia dự án.
 
Hiện nay, Cục Sở hữu trí tuệ đã kết nối được mạng lưới gồm 30 trung tâm sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ (TISC) trong các trường đại học, viện nghiên cứu. Trong số 30 đơn vị này, có 20 viện nghiên cứu, trường đại học đăng ký tham gia dự án “Khởi tạo môi trường sở hữu trí tuệ” do WIPO hỗ trợ.
 
Ông Đinh Hữu Phí, Cục trưởng Sở hữu trí tuệ cho biết, cục sẽ tập trung nguồn lực để mạng lưới TISC vận hành ổn định, giúp các trường đại học, viện nghiên cứu tăng cường năng lực nội tại trong việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ; đặc biệt chú trọng tăng số lượng sáng chế của Việt Nam. Số lượng sáng chế này cũng là một chỉ tiêu xếp hạng Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) cần được cải thiện theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 19.
 
Mặt khác, Bộ Khoa học và Công nghệ đang chủ trì, phối hợp các bộ, ngành xây dựng Chiến lược Sở hữu trí tuệ quốc gia, nhằm nâng tầm hệ thống sở hữu trí tuệ với cơ chế bảo đảm môi trường cạnh tranh lành mạnh, khuyến khích hoạt động sáng tạo, đổi mới, thu hút đầu tư, thúc đẩy chuyển giao và phổ biến thành quả sáng tạo; phát huy vai trò làm công cụ phát triển kinh tế – xã hội của hệ thống sở hữu trí tuệ trong xây dựng nền kinh tế tri thức.
 
KHÁNH BĂNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *