Họ tên: VŨ THỊ KIM NGÂN
– Phòng ban làm việc: Trung tâm PHS và VHP Khoa học và Kỹ thuật.
– Chức vụ: Giám đốc Trung tâm.

ngan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *