Ngày 11/5/2016, VNPT và Cục Bưu điện Trung ương đã ký kết thỏa thuận phối hợp về quản lý, khai thác và cung cấp dịch vụ trên mạng truyền số liệu chuyên dùng (TSLCD) và vận hành khai thác hệ thống điện báo hệ đặc biệt phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước.
 
Tổng Giám đốc VNPT Phạm Đức Long trao quà lưu niệm cho Cục Bưu điện Trung ương 
 
Theo Thỏa thuận phối hợp về quản lý, khai thác và cung cấp dịch vụ trên mạng TSLCD của cơ quan Đảng và Nhà nước, VNPT sẽ có trách nhiệm quản lý, khai thác, bảo dưỡng và xử lý các sự cố Mạng truy nhập cấp II, và thiết bị đầu cuối tại tỉnh ủy, thành ủy, UBND, HĐND tỉnh/thành phố; Phối hợp với Cục Bưu điện Trung ương trong việc khai báo, xử lý sự cố kết nối liên mạng giữa Mạng đường trục, Mạng truy nhập cấp I do Cục BĐTW quản lý và Mạng truy nhập cấp II do VNPT quản lý; Có trách nhiệm thông báo cho Cục Bưu điện Trung ương đối với các tác động trực tiếp hoặc gián tiếp ảnh hưởng tới mạng TSLCD;  Phối hợp với Cục Bưu điện Trung ương đảm bảo công tác an toàn, bảo mật và an ninh thông tin trên toàn mạng TSLCD theo quy định. Bên cạnh đó, VNPT sẽ cung cấp hạ tầng cho mạng TSLCD, đảm bảo điều kiện hoạt động thiết bị mạng TSLCD của Cục Bưu điện Trung ương.
 
Mạng TSLCD là dự án về Viễn thông – CNTT có quy mô toàn quốc, có ý nghĩa lớn về chính trị, kinh tế – xã hội, đặc biệt là trong việc đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, kịp thời, chính xác và an toàn trong mọi tình huống, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước tới các bộ, ban, ngành Trung ương và các địa phương trong cả nước. Dự án cũng sẽ góp phần tạo tiền đề cho quá trình thực hiện cải cách hành chính, hướng tới việc xây dựng chính phủ điện tử trong tương lai.
 
Từ năm 2007, Bưu điện Trung ương, lúc đó là đơn vị thuộc VNPT được giao nhiệm vụ trực tiếp triển khai thực hiện Dự án này với 3 giai đoạn: Giai đoạn thứ nhất hoàn thiện hệ thống truyền số liệu từ cơ quan Đảng, Chính phủ đến các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành trên toàn quốc. Giai đoạn hai thực hiện từ năm 2009 với mục tiêu hoàn thiện mạng truyền số liệu từ UBND các tỉnh, thành đến các sở, ban, ngành, quận, huyện và giai đoạn ba sẽ triển khai đến cấp xã phường trên toàn quốc.
 
 Từ tháng 3/2012, mạng TSLCD đã chính thức được khai trương và từ đó đến nay đã và đang  cung cấp kết nối và dịch vụ cho các cơ quan Đảng, Nhà nước, Quốc hội, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND tỉnh, thành phố, quận, huyện ủy, UBND quận, huyện, thị xã… trên cả nước. Mạng TSLCD hiện được chia thành hai cấp: Từ trung ương về các tỉnh thành và từ tỉnh thành về các huyện xã. Hiện tại, 47/60 tỉnh có lưu lượng sử dụng mạng chuyên dùng dưới 60%,  2 tỉnh có lưu lượng sử dụng trên 80%.
 
Với vai trò và trách nhiệm của Tập đoàn Kinh tế chủ lực quốc gia về Viễn thông – CNTT, VNPT khẳng định luôn đáp ứng tốt nhất mọi yêu cầu, nhiệm vụ về thông tin liên lạc phục vụ Đảng và Nhà nước và sẽ không ngừng nỗ lực hơn nữa, sẵn sàng cho những nhiệm vụ mới, đảm bảo việc xây dựng hạ tầng cho một Chính phủ điện tử trong tương lai không xa.
 
Bên cạnh việc ký kết Thỏa thuận phối hợp về quản lý, khai thác và cung cấp dịch vụ trên mạng Truyền số liệu chuyên dùng (TSLCD) của cơ quan Đảng và Nhà nước, Cục Bưu điện Trung ương và VNPT cũng đã thống nhất ký kết thỏa thuận hợp tác về việc: Vận hành khai thác hệ thống điện báo Hệ đặc biệt phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước nhằm đảm bảo thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo cấp cao và các cơ quan Đảng, Nhà nước trong mọi tình huống trên cơ sở phát huy tối đa nguồn lực và thế mạnh phục vụ của mỗi bên.
 
 
PV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *