Tuổi trẻ Bộ Khoa học và Công nghệ tiên phong, đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo, phát triển

Đó là khẩu hiệu hành động Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đặt ra trong giai đoạn 2017 – 2022. Thông tin được đưa ra tại Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ KH&CN lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2017 – 2022 diễn ra ngày 19/09/2017 ở Hà Nội. Đồng chí Trần Văn Tùng – Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ KH&CN, Thứ trưởng Bộ KH&CN; đồng chí Nguyễn Hữu Ngọc – Phó Bí thư Đoàn khối các cơ quan Trung ương;… đến dự và phát biểu tại Đại hội.
 

Đại hội Đoàn thanh niên Bộ KH&CN diễn ra trong 2 phiên, tập trung vào các nội dung: tổng kết, đánh giá những kết quả thực hiện của Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2012 – 2017; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên lần thứ XIX nhiệm kỳ 2017 – 2022 nhằm nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, cổ vũ thanh niên Bộ KH&CN thi đua học tập, lao động, sáng tạo tiếp tục góp phần xây dựng nền KH&CN Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực, là động lực phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Hoạt động Đoàn bám sát nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Bộ

Theo thống kê, số lượng công chức, viên chức và người lao động là thanh niên hiện nay có 1.965 đồng chí sinh hoạt tại 29 cơ sở Đoàn (3 Đoàn cơ sở và 26 chi đoàn cơ sở), trong đó có khoảng gần 300 công chức, viên chức (chiếm khoảng 18 % tổng số cán bộ, công chức, viên chức trong Bộ), gần 1.200 đoàn viên đang sinh hoạt tại các đơn vị hành chính và sự nghiệp của Bộ, còn lại là các đoàn viên đang sinh hoạt tại doanh nghiệp (Công ty Cổ phần FPT, Công ty MITEC…).

Nhiệm kỳ 2012 – 2017, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Bộ KH&CN đã đạt được những kết quả quan trọng. Công tác tuyên giáo luôn được coi trọng, nội dung phương thức tiếp tục được đổi mới. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai thực hiện Chỉ thị 42/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015-2030” được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được quan tâm, chú trọng triển khai thực hiện. Việc giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyên truyền, học tập các Nghị quyết của Đảng, của Đoàn được triển khai với nhiều hình thức sáng tạo, như thông qua các hội nghị, hội thảo, văn nghệ: “Đạo đức công vụ trong Thanh niên”,“Gặp gỡ hữu nghị giữa Thanh niên hai Bộ KH&CN Việt – Lào”, Tọa đàm “Thanh niên vững niềm tin dưới cờ Đảng”, “Hội thi văn nghệ Chào mừng Đại hội Đảng bộ Bộ KH&CN lần thứ XXII”, “Hội thi Văn nghệ Chào mừng Đại hội Đoàn Thanh niên Bộ”… Trong nhiệm kỳ đã có hơn 3.000 lượt đoàn viên, thanh niên được học tập Nghị quyết của Đảng cùng cấp.

Để giúp đoàn viên, thanh niên thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, các cơ sở Đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động thông qua câu lạc bộ “Khoa học kỹ thuật”,“Sáng tạo trẻ”,“Vườn ươm tài năng trẻ”; tổ chức các hoạt động tuyên dương các điển hình thanh niên tiên tiến trong phong trào sáng tạo KH&CN. Triển khai hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, tập trung vào các hoạt động như hình thành các trung tâm hỗ trợ sáng tạo khởi nghiệp, hỗ trợ thanh niên hình thành các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tham gia dự án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia”, tổ chức các chương trình tôn vinh ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp và festival tài năng trẻ tiên phong sáng tạo khởi nghiệp. Thông qua đó thanh niên đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng giải quyết công việc được giao, tạo điều kiện thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Trong thời gian qua Bộ KH&CN đã phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ký kết các Nghị quyết liên tịch, Chương trình hành động, phối hợp với mục đích hỗ trợ và phát huy vai trò của tuổi trẻ trong học tập, nghiên cứu, ứng dụng KH&CN. Các cơ sở Đoàn trực thuộc đã chủ động, đề xuất, đăng ký đảm nhận các phần việc thanh niên kết hợp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chuyển giao tiến bộ KH&CN cho vùng sâu, vùng xa, đăng ký đảm nhận các đề tài nghiên cứu khoa học, đề án các cấp, tham gia viết chuyên đề nghiên cứu cho đề tài hội thảo, đề án, các công trình, phần việc.

Phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc” tiếp tục có bước phát triển mới. Các phong trào tình nguyện được triển khai rộng khắp tới các cơ sở Đoàn trực thuộc với nhiều hoạt động và mô hình tiêu biểu như Chương trình “Hành trình tri ân – hành trình tình nguyện”, “Vì trẻ em nhiễm chất độc màu da cam”“Mùa đông không lạnh”,… Phong trào “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, phong trào xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được chú trọng và triển khai đồng bộ. Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ đã tăng cường, chỉ đạo triển khai thực hiện cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, đặc biệt chú trọng công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.

Tính đến tháng 6/2017, Ban Chấp hành Đoàn Bộ và các cơ sở Đoàn trực thuộc đã thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội đại biểu Đoàn Bộ nhiệm kỳ 2012-2017 đã đặt ra: 100% cán bộ, đoàn viên, thanh niên được tham gia công tác giáo dục chính trị tư tưởng, học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng các hình thức do Đoàn thanh niên, Chi bộ hoặc công đoàn tổ chức…; 100% cơ sở đoàn vững mạnh và khá, không có cơ sở đoàn yếu kém; Số đoàn viên, thanh niên được giới thiệu kết nạp Đảng chiếm tối thiểu 60 % tổng số Đảng viên mới trong toàn Đảng bộ; 100 % công chức, viên chức thanh niên của Bộ được phổ biến quán triệt chủ trương phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật.

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo

Trong nhiệm kỳ tới, với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Bộ KH&CN tiên phong, đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo, phát triển”Đoàn Thanh niên Bộ KH&CN đặt mục tiêu 100% cơ sở Đoàn đăng ký sinh hoạt định kỳ và có nội dung sinh hoạt cụ thể với Đoàn Thanh niên Bộ; thực hiện ít nhất 3 Đề tài khoa học cấp Bộ phục vụ cho các nhiệm vụ chính trị của Bộ; Tổ chức ít nhất 10 hội thảo, tọa đàm giúp nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp trẻ, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thanh niên ở các địa phương về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ KH&CN, trọng tâm là sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, chuyển giao công nghệ, ứng dụng KH&CN,… hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội ở các địa phương.

Đồng chí Trần Văn Tùng - Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ KH&CN đánh giá cao kết quả của Đoàn Thanh niên Bộ.

 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Văn Tùng – Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ KH&CN cho rằng, thời gian qua các hoạt động Đoàn và phong trào đoàn thanh niên của Đoàn Bộ cơ bản đã bám sát nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Bộ, của ngành cũng như chương trình, kế hoạch của Trung ương Đoàn TNCS HCM, Đoàn thanh niên Khối các cơ quan Trung ương. Đoàn Thanh niên đã triển khai có hiệu quả phong trào hành động “Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”,… gắn với chức năng, nhiệm vụ cụ thể của Bộ, ngành. Các hoạt động sinh hoạt truyền thống, giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, giúp đỡ người nghèo,… đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, vừa thực hiện nhiệm vụ chung của Bộ, ngành, vừa khẳng định vai trò xung kích của đoàn thanh niên.

 

Đồng chí Trần Văn Tùng đã góp ý một số nội dung với tổ chức Đoàn của Bộ KH&CN. Theo đó, Đoàn cần nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nữa vai trò, trách nhiệm của thanh niên và Đoàn Thanh niên trong giai đoạn hiện nay, phải thực sự là tổ chức vì thanh niên, của thanh niên, là hạt nhân tập hợp sức mạnh đoàn kết tuổi trẻ, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trên con đường lập thân, lập nghiệp; tiếp tục tăng cường, đổi mới và nâng cao hiệu quả của các hoạt động bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức lối sống, truyền thống văn hóa; các phong trào, hoạt động phải thiết thực, phát huy tối đa thế mạnh, đặc thù tổ chức đoàn của một Bộ có chức năng, nhiệm vụ giúp Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về KH&CN. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, gắn công tác Đoàn, phong trào thanh niên với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Bộ, của ngành; nâng cao tính đoàn kết, nhất trí trong tổ chức đoàn.

Thứ trưởng nhấn mạnh, Lãnh đạo Bộ luôn tin tưởng, ủng hộ và sẽ là điểm tựa quan trọng để các đoàn viên, thanh niên có điều kiện phát huy hết năng lực, phẩm chất của mình trong việc đoàn kết, tập hợp và tổ chức các hoạt động thanh niên, góp phần xây dựng môi trường làm việc thực sự trí tuệ, năng động, dân chủ và công bằng.

 

Đồng chí Nguyễn Hữu Ngọc – Phó Bí thư Đoàn khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Đại hội.

 

Đánh giá kết quả hoạt động của Đoàn Thanh niên Bộ KH&CN những năm qua, đồng chí Nguyễn Hữu Ngọc, Phó Bí thư Đoàn Khối nhấn mạnh, tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn thanh niên Bộ KH&CN, mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong Bộ đã phát huy tinh thần đoàn kết, xung kích, trí tuệ, sáng tạo đưa công tác đoàn và phong trào thanh niên của Bộ đạt được những kết quả rất quan trọng. Môi trường hoạt động của tổ chức Đoàn đã góp phần quan trọng tham mưu cho Ban cán Đảng, Đảng ủy và lãnh đạo Bộ, cho mỗi cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các nghị quyết về công tác thanh niên của Đảng, chiến lược phát triển thanh niên của Chính phủ, Chương trình phát triển thanh niên của Bộ KH&CN, qua đó góp phần thiết thực nâng cao chất lượng đội ngũ, đào tạo nguồn nhân trẻ phục vụ cho sự phát triển của Ngành; đồng thời góp phần vào thành tích chung trong công tác đoàn và phong trào niên của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương giai đoạn 2012 – 2017.

 

Đồng chí đề nghị thời gian tới, Ban Chấp hành Đoàn Bộ nhiệm kỳ mới và đoàn viên, thanh niên cần tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm; đẩy mạnh liên kết với các tổ chức đoàn bạn để tổ chức hoạt động; tăng cường giáo dục bản lĩnh, nhãn quan chính trị cho thanh niên;… Đoàn Bộ cần tiên phong tham gia thực hiện Đề án 844 về “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”, xem đây là một nội dung có tính đột phá, then chốt, trọng tâm để thực hiện trong nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đồng chí cũng gợi ý Đoàn Bộ có thể thành lập “Câu lạc bộ nhà khoa học, quản lý trẻ trợ giúp pháp lý cho thanh niên khởi nghiệp” nhằm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; tập trung cho chi đoàn, lấy chi đoàn, lấy đoàn viên, thanh niên làm chủ thể, làm trung tâm của mọi hoạt động.

 

Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ KH&CN nhiệm kỳ 2017 – 2022 ra mắt Đại hội.

 

Đại hội đã tiến hành bầu ra Ban chấp hành khóa mới nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 21 đồng chí, đồng chí Lê Vũ Tiến công tác tại Cục Sở hữu trí tuệ được bầu làm Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ KH&CN nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đại hội cũng đã bầu 05 đồng chí đi dự đại hội Đoàn khối các cơ quan Trung ương.

 

Một số hình ảnh khác tại Đại hội:

 

 

 

 

 

 

 

Đồng chí Nguyễn Hữu Ngọc – Phó Bí thư Đoàn khối các cơ quan Trung ương trao kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ, bằng khen cho một số tập thể, cá nhân.

 

 

 

 

Toàn cảnh Đại hội.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *