Họ tên: TRƯƠNG YẾN MINH
– Phòng ban làm việc: Ban giám đốc, Trung tâm Phát hành.
– Chức vụ: Trợ lý Ban Giám đốc.  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *