Chủ trì cuộc họp đầu năm 2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh đã thể hiện tinh thần quyết tâm với những giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm đặt ra trong năm 2019 theo Chương trình hành động tại Nghị quyết số 01 và 02 của Chính phủ, với kỳ vọng ngành KH&CN tiếp tục có những đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển các ngành, lĩnh vực nói riêng và sự phát triển kinh tế – xã hội đất nước nói chung.
 
Ngày 14/02/2019, Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các đơn vị chức năng của Bộ về triển khai thực hiện Chương trình hành động của Bộ KH&CN thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ và Chương trình công tác năm 2019 của Bộ KH&CN với phương châm hành động của Chính phủ “Kỷ cương, liêm chính, hành động, bứt phá, sáng tạo, phát triển”.
 
 
Toàn cảnh cuộc họp
 
Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh khái quát ngắn ngọn về những kết quả cũng như những khó khăn, thách thức của ngành KH&CN trong năm 2018 vừa qua. Đặc biệt, được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương về hoạt động KH,CN và  đổi mới sáng tạo (ĐMST) đã tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển KH&CN phục vụ trực tiếp phát triển kinh tế – xã hội. Qua đó đã ổn định kinh tế vĩ mô, tái cơ cấu nền kinh tế, hoàn thành toàn bộ 12 chỉ tiêu kế hoạch, trong đó có 9 chỉ tiêu vượt kế hoạch; tăng trưởng GDP đạt 7,08% vượt chỉ tiêu 6,7%, cao nhất kể từ năm 2008.
Nhiều thành tựu KH&CN được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực y tế, nông nghiệp, xây dựng, thông tin, ngân hàng, du lịch. Đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) trong tăng trưởng của nền kinh tế ngày một lớn, năm 2018 đạt 43,5% (bình quân 3 năm 2016-2018 đạt 42,18%, cao hơn nhiều giai đoạn 2011-2015 là 33,58%) vượt mục tiêu 5 năm 2016-2020 Quốc hội giao (khoảng 30%-35%). Năm 2018, xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) của Việt Nam tiếp tục tăng 2 bậc lên vị trí 45/126 quốc gia và nền kinh tế, dẫn đầu nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình thấp (năm 2017 tăng 12 bậc, từ vị trí 59 lên vị trí 47). Góp phần vào thành quả chung đó, ngành KH&CN trong năm 2018 đã có những bước chuyển mình đáng ghi nhận, khẳng định vị trí, vai trò quản lý nhà nước trong lĩnh vực KH&CN, cùng đất nước tiếp tục phát triển, hội nhập sâu rộng với thế giới.
Bộ trưởng khẳng định, với sự chuyển dịch chính sách – lấy doanh nghiệp làm trung tâm, trong mấy năm gần đây, Bộ đã tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp nghiên cứu, ứng dụng, đổi mới và chuyển giao công nghệ; tập trung phát triển các sản phẩm theo chuỗi giá trị sản xuất; hỗ trợ doanh nghiệp KH&CN, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo;… đặc biệt là việc tận dụng các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại.
Tuy nhiên, Bộ trưởng nhận định, mặc dù có nhiều cơ hội nhưng cũng không ít khó khăn, Bộ trưởng mong muốn tập thể cán bộ Bộ KH&CN, nhất là những người đứng đầu các đơn vị cần phát huy sức mạnh và trí tuệ, bứt phá mạnh mẽ, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ được Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, tiếp tục khẳng định và nâng cao vị thế của Bộ trong công tác tham mưu chính sách về phát triển KH,CN và ĐMST để ngành KH&CN tiếp tục có những đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển các ngành, lĩnh vực nói riêng và sự phát triển kinh tế – xã hội đất nước nói chung.
Theo Bộ trưởng, tiếp nối thành công của năm 2018, Bộ KH&CN sẽ phấn đấu thực hiện các mục tiêu đặt ra cao hơn trong năm 2019. Nhưng để thực hiện hóa điều này rất cần sự đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm vượt qua chính mình, thay đổi chính mình; cũng như công tác chỉ đạo, điều hành quyết liệt ở những người đứng đầu đơn vị. Tinh thần chung là phải quyết liệt hơn, sáng tạo hơn, đạt được kết quả tổng thể cao hơn năm 2018.
 
 
Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh chủ trì cuộc họp
 
Các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, cụ thể triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ
Tại hội nghị, Lãnh đạo các đơn vị đã được quán triệt các nhiệm vụ cần phải tập trung triển khai theo Chương trình hành động của Bộ KH&CN thực hiện Nghị quyết 01 và 02 của Chính phủ, cụ thể: Khơi thông các nguồn lực, tăng cường huy động nguồn lực xã hội đầu tư cho KH&CN và đổi mới sáng tạo, nhất là từ doanh nghiệp; Triển khai các giải pháp để tiếp thu và làm chủ các công nghệ cốt lõi của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Phát triển mạnh mẽ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia liên kết chặt chẽ với cộng đồng khởi nghiệp trong khu vực và quốc tế, biến khởi nghiệp sáng tạo thành một trong những động lực đột phá cho đổi mới mô hình tăng trưởng; Rà soát, tái cơ cấu các chương trình KH&CN quốc gia theo hướng coi doanh nghiệp là trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia; Quyết liệt đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu trên cơ sở ứng dụng công nghệ hiện đại, công nghệ cao. Thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu; Đẩy mạnh hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng, sở hữu trí tuệ; Bảo hộ sở hữu trí tuệ, phát triển khai thác tài sản trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế; Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021; Đẩy mạnh hoạt động truyền thông KH&CN.
 
Các nhiệm vụ theo chức năng của Bộ KH&CN, cụ thể: Thực hiện các kế hoạch Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2019; Triển khai kế hoạch năm 2019 và hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 2020; Kế hoạch xây dựng các văn bản năm 2019 của Bộ KH&CN; Thực hiện công tác đánh giá, phân loại tổ chức, cá nhân; Tổ chức thực hiện Quy chế, Điều lệ tổ chức và hoạt động của các đơn vị trược thuộc Bộ đã được ban hành; Tiếp tục triển khai Nghị quyết 18, và 19 của Trung ương Đảng khóa XII, Nghị quyết số 08,10 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ vể đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Xây dựng xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ người dân và doanh nghiệp; Triển khai kế hoạch năm 2019 của Lãnh đạo Bộ và triển khai các hoạt động thiết thực Chào mừng 60 năm Ngày thành lập Bộ KH&CN.
Bộ trưởng chỉ đạo, ngay sau kỳ nghỉ Tết, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ cần quán triệt tới toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động; khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay những ngày làm việc sau Tết bảo đảm chất lượng và tiến độ, đặc biệt là những công việc còn tồn đọng hoặc chậm tiến độ do nghỉ Tết, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và nhân dân.
 
Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *